POPOWICZ Krzysztof, dr

Udostępnij strone

Prawnik i ekonomista, kierownik Zakładu Prawnych Problemów Integracji Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej. W latach 1998-2000 doradca osobisty pierwszego głównego negocjatora Polski z UE. Stały doradca sejmowej Komisji Integracji Europejskiej, sekretarz Rady Stowarzyszenia Polska-UE. W latach 1991-1996 radca polityczny, a następnie radca minister pełnomocny w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej. Wykładowca uczelni w kraju i za granicą, m.in. Ecole de Hautes Etudes Commerciales w Jou-en-Josas oraz Ecole Superieure de Commerce w Paryżu. Autor książek: Podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej (Warszawa 1998), Dynamika integracji europejskiej (Warszawa 2004), Historia integracji europejskiej (Warszawa 2006).