Wolność i Solidarność – czasopismo

Udostępnij strone

„Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach” – pisał Czesław Miłosz w Traktacie moralnym. Bieg historii ostatnich dekad XX wieku i początków XXI wieku w wielu krajach zmienili – i wciąż zmieniają – uczestnicy ruchów wolnościowych i demokratycznych.

Pismo „Wolność i Solidarność” od roku 2016 było rocznikiem, wydawanym przez Collegium Civitas we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, ukazało się dwukrotnie, do roku 2018. W tym czasie chciało prezentować polski głos w debacie na temat fenomenu cywilnego oporu w systemach totalitarnych i autorytarnych oraz problemów transformacji demokratycznej. Ważne miejsce zajmowały w nim idee i historia opozycji demokratycznej w systemach komunistycznych, w tym dzieje ruchu Solidarność. Wydawców interesowała także analiza demokratycznej myśli politycznej i narodzin społeczeństwa obywatelskiego, perspektywa porównawcza różnych typów transformacji reżimów niedemokratycznych, ruchy nieposłuszeństwa obywatelskiego XX i XXI wieku, idee non-violence i biernego oporu.

„Wolność i Solidarność” było pismem interdyscyplinarnym, łączącym metody nauk historycznych z ujęciem politologicznym, historii idei i socjologii. Obok artykułów i esejów zawierało dokumenty archiwalne i materiały źródłowe do dziejów ruchów wolnościowych. Ważną częścią pisma był obszerny dział recenzji.

„Wolność i Solidarność” było pismem recenzowanym i punktowanym. Pismo ukazywało się od roku 2010. Pierwsze osiem numerów (z podtytułem „Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury”) wydało Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, które od roku 2020 ponownie jest jego jedynym wydawcą.

e-ISSN 2543-4942

 

Wolność i Solidarność numer 10/2017

Archiwum

Wolność i Solidarność numer 9/2016

Spis treści

Od Redaktora

LECH WAŁĘSA W SIECI BEZPIEKI

Jan Skórzyński
Od informatora do kontestatora. Akta „Bolka” – próba lektury

Tomasz Kozłowski
Między szantażem i polityką. Internowanie Lecha Wałęsy

Andrzej Friszke
Delegalizacja Solidarności i uwolnienie Lecha Wałęsy

STUDIA

Timothy Blauvelt
Zmiana statusu i etniczna mobilizacja podczas wydarzeń marca 1956 roku w Gruzji

Krzysztof Tarka
Wyrok za tłumaczenie. Sprawa Anny Rudzińskiej

Łukasz Garbal
Inteligent na strajku. Jan Józef Lipski w grudniu 1981

Marcin Gajek
Ideologia i praktyka polityczna Solidarności a tradycja republikańska

MATERIAŁY

Źródła i materiały z dziejów opozycji wobec komunizmu

Początki Komitetu Obrony Robotników – Jan Skórzyński

Nr 1. List czternastu opozycjonistów wyrażający solidarność z uczestnikami protestów robotniczych, Warszawa, 28 czerwca 1976 r.

Nr 2. Oświadczenie piętnastu młodych opozycjonistów solidaryzujących się z polskimi robotnikami, 2 lipca 1976 r.

Nr 3. List 21 młodych opozycjonistów wyrażający sprzeciw wobec represjonowania uczestników wystąpień robotniczych, 2 lipca 1976 r.

Nr 4. Opis prześladowań uczestników strajku 25 czerwca 1976 r. i akcji pomocy, Warszawa, 25 sierpnia 1976 r.

Nr 5. Relacja o wydarzeniach w Ursusie w dniu 25 czerwca 1976 r. oraz antyrobotniczych represjach podjętych przez władze, Warszawa, sierpień 1976 r.

Nr 6. Stefan Kawalec – Demokratyczna opozycja w Polsce (Wydarzenia czerwcowe i rok działalności Komitetu Obrony Robotników)

 

INTERPRETACJE

Elżbieta Matynia
Zaginiony skarb Solidarności

ESEJ

Tomasz Łubieński
Długi Jan

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Jan Kofman
Obywatele i politycy
Inka Słodkowska, Komitety Obywatelskie 1989–1992. Rdzeń polskiej transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, ss. 468

Marcin Kula
Historyk czyta socjologów (z pewnym trudem)
Fenomen Solidarności i zmiana ustroju. Polacy 1980–2011, red. Władysław Adamski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 544

EX LIBRIS

Kamil Dworaczek
Gdańscy niepokorni
Leszek Biernacki, Gdy wieje wiatr historii… Studenci z robotnikami, Gdańsk 1976–1980, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014, ss. 470

Marek Pernal
Od dysydenta do prezydenta
Aleksander Kaczorowski, Havel. Zemsta bezsilnych, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014, ss. 462

Tomasz Sikorski
Szczecińska Solidarność – portret zbiorowy
MÓJ SIERPIEŃ ’80. Pomorze Zachodnie na drodze do wolności, oprac. Przemysław Benken, Magdalena Dźwigał, Artur Kubaj, Marta Marcinkiewicz, Michał Siedziako, red. Magdalena Dźwigał, Artur Kubaj i Michał Siedziako, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2015, ss. 296

Jan Skórzyński
Monografia „Wielkiego strajku”
Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2015, ss. 487

Krzysztof Tarka
Głos wolności
A. Ross Johnson, Radio Wolna Europa i Radio Swoboda. Lata CIA i późniejsze, tłum. Andrzej Borzym, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2014, ss. 456

 

Wolność i Solidarność numer 8

Wolność i Solidarność numer 7

Wolność i Solidarność numer 6

Wolność i Solidarność numer 5

Wolność i Solidarność numer 4

Wolność i Solidarność numer 3

Wolność i Solidarność numer 2

Wolność i Solidarność numer 1


Kontakt w sprawie numerów archiwalnych 9 i 10:

dr hab. Jan Skórzyński, prof. Collegium Civitas
e-mail: jan.skorzynski@civitas.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).