Securitologia – czasopismo

Udostępnij strone

SECURITOLOGIA | SECURITOLOGY | СЕКЮРИТОЛОГИЯ

ISSN: 1898-4509

„Securitologia” to czasopismo naukowe publikujące artykuły podejmujące w swej treści szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa jednostki i organizacji społecznych.

Była pierwszym w Polsce – ukazującym się od roku 2000 – periodykiem prezentującym ideę interdyscyplinarnego charakteru badań nad bezpieczeństwem.

„Securitologia” była wydawana w latach 2013-2018 jako półrocznik, a jej wydawcami w tym czasie były wspólnie Collegium Civitas i European Association for Security.

W latach 2013-2018 „Securitologia” była indeksowana w bazach Index Copernicus (IVC 75.62) oraz InfoBase Index (IBI Factor 2,9). Artykuły z tego okresu dostępne są także w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w bazie Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Numery 2(26)/2017-2(28)/2018 znajdują się na Portalu Czasopism Naukowych jako pliki pdf do bezpłatnego pobrania: http://www.ejournals.eu/Securitologia/.
 

Archiwum

Numery 2(26)/2017-2(28)/2018

Numery 2(26)/2017-2(28)/2018 znajdują się na Portalu Czasopism Naukowych jako pliki pdf do bezpłatnego pobrania: http://www.ejournals.eu/Securitologia/

Numer 1/2017

SECURITOLOGIA nr 1/2017

Spis treści

Od Redaktora

Mher Hakobyan, Yerevan State University, Republic of Armenia
The Normative EU, the Hard Power Russia and the Small States Between Them: Cases of Armenia, Georgia and Moldova

Joanna Frączek-Broda, Centre of Preparation for Foreign Mission in Kielce, Poland
Between Cultural Security and International Business Business Relations Between Poland and The Middle East

Krzysztof Żegota, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
The Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as a Geopolitical Wedge of Russia in Central and Eastern Europe: Regional, State and International Context

Justyna Olędzka, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, Polska
Etnopolityka a bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego

Mher Hakobyan, Yerevan State University, Republic of Armenia
The European Union’s Conflict Resolution Capacity in Armenia, Georgia and Moldova: Undermining the Eastern Partnership?

Magdalena El Ghamari, Collegium Civitas, Warsaw, Poland
At the Limits of Knowledge – Human Terrain System

Joanna Frączek-Broda, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Polska
Polska Między nauką a doktryną – kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów ze strefy MENA

Elżbieta Deja, University of Warmia and Masuria in Olsztyn, Poland
The Women of Palestine Fighting for Independence

Paweł Sękowski, Institute of History Jagiellonian University, Kraków, Poland
Activity of the international community in Europe after the Second World War within the scope of the International Refugee Organization as a model of the aid action towards refugees

Jacek Bajorek, University of Social Sciences, Warsaw, Poland
Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) – nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych

Numer 2/2016

Numer 1/2016

Numer 2/2015

Numer 1/2015

Numer 2/2014

Numer 1/2014

Spis treści 1-2014_OK

Łukasz Kister
Od redaktoral

Teresa Rakowska-Harmstone
Russia’s Monroe Doctrine: Peacekeeping, Peacemaking or Imperial Outreach?

Piotr Sienko
Rosyjska polityka pretekstów, a art. 5 Traktatu waszyngtońskiego
– zagrożenia i możliwości obronne

Bartosz Mendyk
Nacjonalizm ukraiński jako czynnik destabilizujący bezpieczeństwo publiczne

Ewa Wolska-Liśkiewicz
Nacjonaliści i imigranci a bezpieczeństwo i porządek publiczny Federacji Rosyjskiej

Marcin Kosienkowski
Naddniestrze a bezpieczeństwo Ukrainy

Jacek Czaputowicz
European cooperation in the field of security and defence. International Relation theories perspective

Krystyna Heinz
Multicultural team conflict management

Monika Nowicka
Migration, citizenship and cultural security: Case of Polish Immigrants in Reykjavik

Ладислав Хофрейтер
Критическая инфраструктура – содержание, структура и проблемы ее защиты

Tomáš Loveček, Jozef Ristvej, Tomáš Riska
Application of research laboratories of the university science park in research of crisis management and protection of critical infrastructure facilities in the transport sector

Михаил Васюхин, Алексей Ткаченко, Аниса Касим, Василий Долынный, Юлия Иваник
Особенности построения и функционирования автоматизированных систем безопасности особо важных объектов

Zbigniew Grzywna
Wpływ incydentu na bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu podmiotem

Dominik Smyrgała
New pieces of the Kennedy jigsaw. Discussion with PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów zamachu
na prezydenta Kennedy’ego

Numer 2/2013

Numer 1/2013

Leszek F. Korzeniowski
Od Redaktora

Yuriy Vasilovyth Buts
METHODOLOGY FOR STUDYING OF INFLUENCE OF FIRE FACTOR ON GEOSYSTEMS

Ladislav Hofreiter
ROZWAŻANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM

Leszek F. Korzeniowski
ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW KATASTROFY ORAZ POMIAR RADIOAKTYWNOŚCI W STREFIE OCHRONNEJ CZARNOBYLA

Ján Šugár
PŘÍČINY VZNIKU HROMADNÝCH SOCIÁLNÍCH KONFLIKTŮ PODLE POLICISTŮ ČR

Ewa Wolska
WPŁYW PROCESÓW DEZINTEGRACYJNYCH I DESTABILIZACYJNYCH KAUKAZU PÓŁNOCNEGO NA BEZPIECZEŃSTWO FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Tamara Kryvonis (Тамара Григорьевна КРИВОНОС)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОГЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Ksenia Serhiyvna Maximenko (Ксения Сергеевна МАКСИМЕНКО)
ПОДХОДЫ К ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ «Я» В КЛИНИКЕ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ

Ksenia Serhiyvna Maximenko (Ксения Сергеевна МАКСИМЕНКО)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТНОГО “Я” И ПРОБЛЕМАТИКА РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Jacek Dworzecki
POSTUP PRÍSLUŠNÍKOV POĽSKEJ POLÍCIE NA MIESTE UDALOSTI (TRESTNÉHO ČINU)

Beata Agnieszka Kulessa
AUDYT ENERGETYCZNY I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Ladislav Mariš, Andrej Veľas
MOŽNOSTI POUŽITIA SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV V BEZPEČNOSTNÝCH PROJEKTOCH

Robert Poklek
SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Jarosław W. Przybytniowski
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

Mariusz Rozwadowski
KONTRWYWIAD GOSPODARCZY WSPÓŁCZESNĄ METODĄ OCHRONY STRATEGICZNYCH INFORMACJI ORGANIZACJI

Juraj Vaculík
ZLEPŠOVANIE NÁSTROJOV NA HODNOTENIE ÚČINNOSTI BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU POMOCOU APLIKÁCIE NOVÝCH MODELOV A VÝSTUPNÝCH PARAMETROV

Tomasz Wałek
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – STRUKTURA I ZADANIA

Róbert Zvada
OBECNÉ POLÍCIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY A VZÁJOMNÉ POROVNANIE ICH ČINNOSTI

Vyatheslav V. Berezutskiy, B. Blyukher, V.A. Predko
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (SSL) ЧЕЛОВЕКА

Kazimierz Kraj
KLUB WETERANÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO

Natalia G. Mylnikova
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ СПОСОБНОСТИ К ОБОБЩЕНИЮ НА МАТЕРИАЛЕ

Elżbieta Żywucka-Kozłowska
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO

KRONIKA/ CHRONICLE /ХРОНИКА

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).