Ośrodek Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami

Udostępnij strone

Ośrodek Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami (OBALiK CC) jest wspólną inicjatywą Collegium Civitas i Fundacji im. Prof. Andrzeja Dembicza. Ośrodek będzie prowadzić badania, dydaktykę i stanowić platformę do dyskusji o gospodarce, polityce, kulturze i współczesnych wyzwaniach w regionie.

Główną rolą nowego ośrodka będą studia na temat współczesnych procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w Ameryce Łacińskiej, uwzględniające także kontekst stosunków międzynarodowych oraz miejsce Ameryki Łacińskiej w zglobalizowanym świecie

Wśród głównych obszarów badań znalazły się:

  • Gospodarcza i polityczna współpraca międzynarodowa i multilateralna regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów i poszczególnych jej państw, w szczególności z Europą Środkowo-Wschodnią i Azją;
  • Ekonomiczne i polityczne procesy regionalne i lokalne;
  • Ryzyka społeczne w Ameryce Łacińskiej;
  • Transformacje społeczne i kulturowe krajów Ameryki Łacińskiej w XXI wieku;
  • Dialog międzykulturowy i dyskurs polityczny w Ameryce Łacińskiej i Karaibach;
  • Nowe ruchy społeczne i polityczne w Ameryce Łacińskiej.

Jednym z pierwszych projektów nowego ośrodka będą studia podyplomowe „Ameryka Łacińska: Biznes i Kultura” – innowacyjny program wypracowany we współpracy pomiędzy wykładowcami, ekspertami i praktykami.

Profesor Andrzej Dembicz (1939-2009) był polskim naukowcem, wybitnym ekspertem ds. Ameryki Łacińskiej. Fundacja im. Prof. Andrzeja Dembicza została założona w 2014 przez rodzinę Profesora. Jej misją jest wspieranie rozwoju i popularyzacja studiów latynoamerykańskich w Polsce oraz działanie na rzecz zacieśniania relacji i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską i Karaibami, w duchu spuścizny naukowej Profesora Andrzeja Dembicza.

Collegium Civitas jest jedną z wiodących polskich niepublicznych szkół wyższych. Pozycję lidera w zakresie umiędzynarodowienia zapewnia Collegium Civitas duża liczba wykładowców z renomowanych uniwersytetów światowych, bogata oferta studiów w języku angielskim oraz wymiana studencka z uniwersytetami z całego świata – w Collegium Civitas uczy się młodzież z ponad 60 krajów świata. Powołanie Ośrodka Badań nad Ameryką Łacińską i Karaibami jest kolejną inicjatywą wpisującą się w strategię dalszego umacniania międzynarodowej pozycji Collegium Civitas.

Kierownictwo Centrum

Dr Piotr Łaciński – Dyrektor OBALiK CC

Dr hab. Katarzyna Dembicz – Zastępca Dyrektora OBALiK CC

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).