Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG

Udostępnij strone

KIEROWNIK STUDIÓW

Liliana Anam – doświadczony doradca ds. CSR/ESG, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski. Chairman of GRI Peer Review Committee zajmującego się przekładem GRI G4 na język polski.

Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014-2016), koordynator grupy roboczej zajmującej się analizami i oceną instrumentów i trendów CSR/ESG. Członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przy Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, powołanym przez Ministra Rozwoju (2017). Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i jednocześnie koordynator grupy roboczej ds. administracji (od 2018). Od 2005 pracuje w obszarze CSR/ESG. Od 2007 roku realizuje projekty doradcze z zakresu CSR/ESG prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR/ESG, raportowania, dialogu z interesariuszami.

Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR/ESG i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju.

Od 2009 roku certyfikowany konsultant United Nations Industrial Development Organizations. W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR/ESG w publikacjach polskich i zagranicznych. Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako jeden z liderów rozwoju CSR/ESG w Polsce. Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for Corporate Social Responsibility. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: politologii i prawa. Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology, absolwentka podyplomowych studiów SGH w zakresie Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej. Doktorantka SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów.

Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dot. ładu organizacyjnego, strategii, związane z raportowaniem ESG, wykłady dotyczące wybranych obszarów CSR/ESG. Zajęcia prowadzone przez Lilianę Anam jak i Ewę Zamościńska (CSRinfo) spinają i uzupełniają zajęcia poszczególnych prowadzących. Dzięki temu studia są spójne, a słuchacze prowadzeni przez program nauczania krok po kroku.
 

ZAJĘCIA PROWADZĄ M.IN.:
 
dr hab. inż. Paweł Bogacz – profesor AGH na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Twórca ponad stu dwudziestu prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu, w swej znaczącej mierze związanych z tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju, która stanowi (obok inżynierii procesowej) jedną z dwóch podstawowych dziedzin jego działalności naukowej i dydaktycznej. W jej ramach zajmuje się on głównie kwestią realizacji wyzwań oraz specyfiki CSRu a także zrównoważonego rozwoju, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wytwórczych, w tym w branżach tzw. przemysłu ciężkiego. Szczególnie interesuje się tematyką budowy relacji przedsiębiorstw wytwórczych z ich interesariuszami, wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sprawiedliwą transformacją energetyczną Polski. Stały współpracownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest członkiem kapituły konkursu The Best Annual Report. Był członkiem polskiej delegacji na Światowy Szczyt Klimatyczny COP 24 oraz współorganizatorem cyklu konferencji Społeczny Pre-COP24. Prowadzi Grupę Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK. Jest Wiceprezesem Fundacji dla AGH oraz Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Kół Naukowych.
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dot. wyzwań klimatycznych.
 
Angelika Chimkowska – strateg social sellingu i silnych marek. Specjalizuje się w strategicznym planowaniu zmian na styku marketing-sprzedaż. Autorka dwóch książek: „Psychologia zmiany w życiu i biznesie” oraz „Silna Maraka na Linkedin, czyli social selling w praktyce”. Posiada unikalne managerskie doświadczenie ponad 16 lat w branży B2B (6 lat brand marketing, 10 lat sprzedaż) dla wielu znanych marek i firm (m.in. Henkel, Lyreco, L’Oreal). Wśród jej klientów znaleźli się m.in.: Brother, Ericsson, Hestia, Nokia, PwC, Colliers Int., LGK, BDI, Xerox, Beck, Santander, Microsoft i wielu, wielu innych. Absolwentka Executive MBA, SGH oraz UW. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Prelegentka prestiżowych konferencji m.in. Pulsu Biznesu czy Europejskie Forum Gospodarcze, Social Media Week czy I Love Marketing, Festiwal Innowacji Małopolska. Wywiady i publikacje jej autorstwa do tej pory ukazały się w m.in. magazynach i gazetach: Wysokie Obcasy, Coaching, Benefit, Biznesmen, Marketer Plus, Puls Biznesu, Rzeczpospolita. Więcej informacji na: chimkowska.com.
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące komunikacji w procesie zmian.
 
Tomasz Gasiński – od wielu lat angażuje się w propagowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez wdrażanie systemów zarządzania oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym środowiskowym, społecznym i z obszaru ładu korporacyjnego. W pracy zawodowej audytorskiej i konsultingowej prowadził m.in. audyty zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001/EMAS, OHSAS18001, audyty CSR w łańcuchu dostaw, a także zajmował się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem procesowym i zarządzaniem ryzykiem. Odpowiadał za zarządzanie i rozwój polskiego oddziału Det Norskie Veritas Business Assurance, w szczególności za projekty z zakresu certyfikacji międzynarodowych standardów wspomagających procesy zarządzania, a także weryfikacji CO2. Zaangażowany w promowanie w Polsce podejścia do biznesu opartego na zasadach zarządzania ryzykiem i zrównoważonego rozwoju, współpracuje m.in. z Harvard Business Review Polska, grupami roboczymi powołanymi w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Autor podręczników „Zrównoważony biznes” i „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu”. Na co dzień Dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju, Deloitte, odpowiedzialny za wsparcie klientów w dostosowaniu biznesu do nowych wymogów z zakresu zmian klimatu i zarządzania ryzykiem ESG w Polsce i Europie Środkowej. Wcześniej Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Grupy LOTOS S.A. Członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Rady Fundacji CentrumCSR.PL, Komitetu Technicznego PKN nr 305. Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej oraz specjalizację „Environmental Protection and Management” na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest także absolwentem Executive MBA prowadzonego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i ERASMUS University Rotterdam. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące zarządzania ryzykami zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania projektami.
 
Dr Marta Godlewska-Goska – doktor nauk humanistycznych, autorka licznych publikacji naukowych. Ekspertka ds. komunikacji, mająca doświadczenie w opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Pracowała między innymi w agencjach Public Relations, organizacjach pozarządowych oraz firmach z branży edukacyjnej i marketingowej.

Autorka raportów społecznych, przeglądu CSR oraz strategii CSR. Przygotowana przez nią publikacja skierowana do pracowników i klientów firmy ICP Group została nagrodzona w konkursach Power of Content Marketing Szpalty Roku 2017 oraz w Konkursie Biuletynów Firmowych.
Konsultantka ds. CSR, ESG i zrównoważonego biznesu w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo. Autorka artykułów na temat CSR oraz prelegentka podczas wydarzeń poświęconych CSR, takich jak Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu (organizowany przez CSRinfo) czy konferencji Biznes prekursorem innowacji społeczno-środowiskowych. Social Carbon Offset.Na studiach Manager CSR. Zrównow ażony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące wolontariatu pracowniczego.
 
Jacqueline Kacprzak – doktor nauk społecznych, Radca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie zajmuje się problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (corporate social responsibility, responsible business conduct, CSR/RBC). Z perspektywy administracji publicznej wyjaśnia różne podejścia do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego, w tym specyfiki funkcjonowania, procedur oraz procesu decyzyjnego OECD, Unii Europejskiej i ONZ.

Reprezentuje Polskę w Grupie Roboczej OECD ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu, będąc od 2017 r. członkiem Biura tej Grupy. Współpracuje z Asia-Europe Foundation. Ekspertka w dziedzinie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Jej zainteresowania badawcze i naukowe krążą wokół socjologii praw człowieka, zmian w nowoczesności i kapitalizmie oraz wpływu zmian klimatycznych na poszanowanie prawa człowieka.
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące CSR/RBC w administracji publicznej oraz praw człowieka w działalności przedsiębiorstw.
 
Danuta Kędzierska audytuje przedsiębiorstwa wg kryteriów zawartych w międzynarodowych standardach odpowiedzialności społecznej, m.in. kodeksie etycznego handlu ETI , kodeksie postępowania amfori BSCI. Standardy te dotyczą przestrzegania praw człowieka, w tym dbania o bezpieczne warunki pracy, poszanowania prawa do wolności zrzeszania się i wykluczania dyskryminacji. Jej uwaga skupia się na mechanizmach oceny ryzyk, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia pracy przymusowej. Reprezentuje TÜV Rheinland Polska w pracach grup roboczych, m.in. Polskiego Komitetu Normalizacyjnego KT 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności. Recenzentka polskich tłumaczeń standardów międzynarodowych, w tym SA8000. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące odpowiedzialnego łańcucha dostaw.
 
Julia Kluczyńska – prawnik i menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu projektami społecznymi. Zajmuje się doradztwem w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych i fundacji korporacyjnych; współpracowała z ponad 300 organizacjami. Na co dzień specjalista w Forum Darczyńców, organizacji wyznaczającej standardy dla fundacji korporacyjnych. Na studiach podyplomowych Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dot. fundacji korporacyjnych.
 
Marek Kosycarz – ekspert w zakresie komunikacji korporacyjnej i CSR, absolwent wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (MBA) oraz podyplomowego studium doktoranckiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w agencji Public Relations Burson-Marsteller (członek zarządu, dyrektor działu „Brand Practice”), agencji reklamowej Wunderman / Young&Rubicam (członek zarządu), British-American Tobacco (członek zarządu, dyrektor działu Corporate, Regulatory & Scientific Affairs) oraz Microsoft (członek zarządu, dyrektor Działu Public Affairs i Zrównoważonego Rozwoju). Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dot. komunikacji korporacyjnej.
 
Monika Kulik – ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Orange Polska. Z firmą związana jest od 2001 roku. Odpowiada za raportowanie pozafinansowe i przygotowanie corocznego Raportu Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska, proces dialogu z interesariuszami, przygotowanie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności oraz realizację programów z zakresu integracji i edukacji cyfrowej. Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Absolwentka Pedagogiki i Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach Manager CSR Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentką podyplomowych studiów „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące dialogu z interesariuszami oraz komunikacji wewnętrznej.
 
Norbert Kusiak – zawodowo związany z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych (OPZZ), reprezentatywną centralą związkową wchodzącą w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS), która stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Jako dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych odpowiada za tematykę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Koordynuje także prace OPZZ w zakresie finansów publicznych, polityki fiskalnej, wynagrodzeń i statystyki publicznej.

Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu doradczego ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w tym Grup roboczych ds. relacji z osobami świadczącymi pracę i ds. rozwoju raportowania niefinansowego. W pracy związkowej uczestniczył w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, obecnie jest członkiem i ekspertem Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, działających w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wspiera i szkoli członków związków zawodowych w zakresie problematyki ekonomicznej, a także w działaniach na rzecz godnej pracy i uczciwej globalizacji, propagując wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, CSR, raportowania ESG, partycypacji pracowniczej oraz praw człowieka w miejscu pracy.

Przez większość pracy zawodowej zaangażowany w budowanie i prowadzenie instytucjonalnego dialogu społecznego w Polsce oraz rozwiązywanie konfliktów społecznych na szczeblu krajowym, branżowym i przedsiębiorstw. W swojej aktywności koncentruje się na roli związków zawodowych w budowaniu nowoczesnego, demokratycznego państwa prawnego. Propaguje znaczenie organizacji związkowych we wcielaniu w życie standardów etycznych w miejscu pracy i idei demokracji pracowniczej, zachęcając biznes do pozbawionej uprzedzeń komunikacji i współpracy z przedstawicielami pracowników. Autor wielu publikacji, raportów, opinii i artykułów.

Ukończył studia magisterskie w zakresie politologii i nauk społecznych ze specjalizacją ekonomiczno-administracyjną a następnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Doskonalił również swoją wiedzę na kursach dotyczących raportowania społecznego i ESG, zarządzania różnorodnością w miejscu pracy i mediacji. Złożył przed komisją powołaną przez ministra Skarbu Państwa egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa a następnie reprezentował jego interesy jako członek rad nadzorczych przedsiębiorstw. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące roli związków zawodowych w miejscu pracy.
 
Bartosz Kwiatkowski – prawnik, dyrektor Fundacji Frank Bold i wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Autor opracowań i analiz w obszarze odpowiedzialnego biznesu, m.in. raportu krajowego przygotowanego dla Komisji Europejskiej w ramach opracowania Study on due diligence requirements through the supply chain (2020), Podstawowej analizy obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020, wyd. II), oraz The state of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020). Wykładowca warsztatów dot. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników Krajowych Punktów Kontaktowych OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor zawiadomień do KPK OECD w zakresie naruszania wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Członek zespołu analityków w ramach Alliance for Corporate Transparency oraz koordynator powiązanych z nim projektów. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące aspektów prawnych zarządzania zrównoważonym rozwojem.
 
Michał Leksiński – dyrektor ds. PR związany z firmą CEC Government Relations. Z wykształcenia politolog, absolwent 5 kierunków studiów podyplomowych: psychologii społecznej (SWPS), psychologii motywacji (SWPS), Szkoły mistrzów pióra (Collegium Civitas), Strategicznego Wywiadu Biznesowego (Akademia Koźmińskiego), London School of PR (ZFRP). Zwiedził prawie 50 krajów świata. Wspinał się na 6 kontynentach. Kolekcjoner najwyższych skoków świata na bungee. Twórca charytatywnego projektu „7 Happy Summits” – Korony Ziemi dla Fundacji Happy Kids. Prywatnie miłośnik alpinizmu. Były iluzjonista. Manager projektu i rzecznik prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2 17/18. Opowiada o podróżach. Snuje historie o wyprawach. Mówi o roli metafor w sporcie i edukacji. Pomaga i współtworzy serwisy dla twórców (Patronite.pl – największa platformy e-mecenatu w kraju) i podróżników (ShareMap.org — serwisu mapowego do planowania i prezentowania podróży. Autor książki Projekt: Wyprawa o łączeniu świata ekstremalnych wypraw z biznesem.
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące przywództwa.
 

Ewa Leśniowolska – ekspertka ESG z ponad 15-letnim doświadczeniem w tematach związanych z różnorodnością i włączeniem (diversity and inclusion) oraz zaangażowaniem społecznym biznesu (gł. wolontariatem pracowniczym i budowaniem relacji z interesariuszami). Jako konsultantka i trenerka wspiera firmy w procesach budowania owocnych relacji z pracownikami_cami i interesariuszami. Wcześniej dyrektorka operacyjna w Fundacji DEI Alliance. Pracowała także w Better, Divercity+, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacji Citi Handlowy. Jest jedną z osób inicjatywnych oraz koordynatorką ogólnopolskiej kampanii społecznej #PowiedzCześćRóżnorodności. Zarządzała Kartą Różnorodności w Polsce oraz prowadziła program edukacyjny dla firm dostarczający narzędzi w obszarze diversity&inclusion. Przez ponad 3 lata była członkinią Europejskiej Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności, działającej przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej. Przez ponad 6 lat zarządzała zespołem realizującym Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi. Certyfikowana trenerka biznesu i mediatorka. Autorka tekstów o różnorodności w miejscu pracy i wolontariacie pracowniczym. Absolwentka polonistyki i zarządzania UW.
 
Barbara Makowska – Od kilkunastu lat pomaga organizacjom i wspiera ich pracowników w tworzeniu bezpiecznych, zdrowych, wygodnych i miłych miejsc pracy. Przez 15 ostatnich lat związana ze wsparciem służb BHP, w polskich i międzynarodowych organizacjach, budując zróżnicowane i skuteczne zespoły HSE. Jest certyfikowaną i aktywną trenerką mentalną, trenerką umiejętności miękkich oraz wykładowczynią studiów podyplomowych. Praktyczka wellbeingu osobistego i Ambasadorka wellbeingu w organizacjach, również jako Happiness manager i Chief Wellbeing Officer. Jedna z niewielu w Europie trenerka kursu „Wellbeing at work” w NewHSE akredytowanego przez NEBOSH. Autorka kursu „Wellbeing dla BHP” oraz innych dedykowanych rozwojowi kompetencji służb BHP w kierunku systemowego zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrostanem. Prelegentka i autorka publikacji na temat zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu w organizacjach na swoim blogu makowkapracuje.pl, w mediach społecznościowych oraz prasie m.in. w „ATEST ochrona pracy”.
 
Mirella Panek-Owsiańska – wieloletnia Prezeska Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Od 2016 roku członkini Zarządu CSR Europe. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów oraz programów International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconych demokracji, prawom człowieka i CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy. Odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce, współpracuje z CSR Europe i The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Autorka artykułów i komentarzy prasowych, członkini jury konkursu Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia dla studentów na podyplomowych studiach z zakresu CSR i PR. Była ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, brała udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Członkini Grupy Roboczej ds. promocji odpowiedzialnego biznesu przy Ministerstwie Gospodarki. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące zarządzania różnorodnością w organizacji.
 
Olga Petelczyc – doświadczony audytor specjalizujący się w ocenie ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z etyką i antykorupcją zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp. Współuczestniczyła w audytach prowadzonych przez OLAF (Urząd ds. zwalczania nadużyć na szkodę. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach, w tym ekspert na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w ramach Światowego Forum Antykorupcyjnego w marcu 2018 r. w Paryżu; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z przeciwdziałania korupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej; ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. W latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR; członek grupy ds. raportowania niefinansowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (dyrektor Biura Audytu w PARP), nadzór nad prowadzeniem zadań audytowych; dostarczanie zapewnienia co do funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli; dostarczanie rezultatów odpowiadających na oczekiwania klientów w tym zadań doradczych. Autorka publikacji dotyczących audytu oraz zarządzania ryzykiem.
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące etyki i przeciwdziałaniu korupcji.
 
Stanisław Strejmer – radca prawny, ekspert, doradca i szkoleniowiec w zakresie tematyki compliance, etyki i zarządzania ryzykiem. Obecnie Rzecznik Etyki i Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. oraz trener Instytutu Compliance.

W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi w obszarach compliance, etyki, zarządzania ryzykiem, GRC, bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej i prawa konkurencji podmiotom z sektora publicznego i prywatnego, w tym w branżach: modowej, R&D, badań medycznych i hazardowej.
Członek międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny etyki i compliance oraz grup eksperckich, m.in. grupy roboczej Koalicji CEO’s for Anti-Corruption UN Global Compact Network Poland, której celem jest opracowanie standardu dotyczącego przeciwdziałania korupcji w biznesie, opartego na najlepszych praktykach i doświadczeniach przedstawicieli świata nauki i biznesu. Prelegent prestiżowych konferencji i szkoleń poświęconych tematyce compliance i integrity.
Posiada certyfikaty Approved Compliance Expert (ACE), Certified GRC Professional (GRCP), Certified Risk and Compliance Management Professional (CRCMP), Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Anti Money Laundering Compliance Officer (AMLCO).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współtworzonego przez University of Florida i Uniwersytet Warszawski.
 
Michał Szydłowski – doświadczony ekspert i manager z ponad 15 letnim stażem w szeroko pojętym zakresie zrównoważonego rozwoju/ochrony środowiska i BHP. Przez ponad 7 lat Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju/EHS oraz członek zarządu IKEA Industry Oddział Wielbark oraz krajowy koordynator zrównoważonego rozwoju dla wszystkich oddziałów IKEA Industry w Polsce.

Indywidualna akredytacja na weryfikatora środowiskowego EMAS (PL-V-0012) wydana przez Polskie Centrum Akredytacji – jedna z pięciu takich w Polsce. Audytor Wiodący w zakresie ISO14001/EMAS/CSR/FSC (sektor opakowań, spożywczy, FMCG, produkcji, energetyczny, budowlany i inne). Audytor Techniczny w zakresie audytów FSC COC. Lider projektu audytów recyklerów/gospodarki odpadami dla DNV. Doradca środowiskowy dla różnych projektów inwestycyjnych. Doradca środowiskowo-energetyczny dla Grupy ENERGA S.A.
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące zarządzania środowiskowego.
 
Katarzyna Udrycka – edukatorka klimatyczna, popularyzatorka wiedzy o bioróżnorodności. Wykładowczyni w obszarze bioróżnorodności w Sopockiej Szkole Wyższej. Ekspertka programu doradczego dla firm „Climate Leadership” prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Absolwentka Akademii Nauki o Klimacie (naukaoklimacie.pl) prowadzonej przez pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Klimatyczna” (Climate Fresk) opracowanych na podstawie danych z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC); certyfikowana animatorka warsztatów edukacyjnych „Mozaika Bio” opartych na raportach Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu przy ONZ (IPBES). Warsztaty prowadzi w Polsce i we Francji. Na co dzień prowadzi monitoringi i inwentaryzację siedlisk ptaków i nietoperzy w budynkach w związku z remontami. Od wielu lat zaangażowana w ochronę dzikiej przyrody; związana z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną ptaków w miastach (np. Fundacja Szklane Pułapki).
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dotyczące kwestii klimatycznych w zarządzaniu spółką.
 
Dr Tomasz Wiśniewski – dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pracownik naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Współtwórca i koordynator pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. Skupia się na działaniach promujących ład korporacyjny i CSR wśród spółek publicznych pod kątem ich wykorzystania w relacjach z interesariuszami oraz ich znaczeniem z punktu widzenia inwestycji na rynku kapitałowym. Prowadzi wykłady z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w ramach Szkoły Giełdowej oraz studiów podyplomowych przy Krakowskiej Szkole Biznesu. W latach 2012-2013 prowadził szkolenia z zakresu biznesu odpowiedzialnego społecznie jako wykładowca Akademii CSR organizowanej pod Patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa. Ponadto autor i współautor komentarzy, felietonów, artykułów, raportów i opracowań naukowych na temat znaczenia biznesu odpowiedzialnego społecznie na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia związane z relacjami inwestorskimi, odpowiedzialnymi indeksami giełdowymi i funduszami.
 
Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, ONZ pracuje od 2002 r., w latach 2002-2009 w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w takich krajach jak: Słowacja, Rumunia, Irak, Tajlandia, USA. W latach 2009-2014 był dyrektorem biura UNDP w Polsce. Od 2009 do 2012 koordynował Program współpracy Polska-Irak w ramach Private Sector Development Programme for Iraq. Od 2004 roku krajowy przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, tworzącej programy z udziałem administracji państwowej, biznesu, samorządów lokalnych i ośrodków eksperckich. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, zajmuje się działaniami na styku biznesu i administracji, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną, projektowaniem i finansowanie przeskoków rozwojowych także poprzez fundusze powiernicze ONZ i system zamówień publicznych ONZ. Wykładał między innymi na takich uczelniach jak: Columbia University, Central European University, Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Szkoła Główna Handlowa, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski.
Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi zajęcia dot. zrównoważonego rozwoju i ONZ-towskich Celów w tym zakresie.
 
Ewa Zamościńska – dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczony koordynator projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksów postępowania. Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. Ma doświadczenie w organizacji i moderowaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego związanego ściśle z CSR i zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR. Doświadczenie we wdrażaniu zasad i narzędzi CSR w praktyce łączy z kompetencjami trenerskimi. Ukończyła szkołę trenerów Grupy TROP. Jest głównym trenerem firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Doświadczonym prelegentem i osobą prowadzącą wydarzenia. Ewa ma również doświadczenie w pracy redakcyjnej – pracowała w redakcji serwisu internetowego, była pomysłodawczynią i współautorem publikacji dotyczących CSR, jest autorką artykułów w prasie, promuje CSR poprzez wypowiedzi w mediach. Prowadzi liczne szkolenia otwarte i zamknięte oraz warsztaty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zaangażowania społecznego, dla kadry menedżerskiej. Wspiera firmy w procesach motywowania i edukacji pracowników i kadry menedżerskiej z zakresu wdrażania CSR w praktyce. Prowadziła również zajęcia na uczelniach wyższych, m.in. w ramach studiów podyplomowych dotyczących CSR na WSE im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz na SGGW. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie studiowała biologię i socjologię. Absolwentka międzynarodowego kursu zrównoważonego rozwoju organizowanego przez Fundację Sendzimira, AGH oraz University of Florida. Zainteresowana głównie psychologią społeczną, rozwojem kapitału społecznego i rozwojem zrównoważonym. Na studiach Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG prowadzi warsztaty strategiczne, wykłady dotyczące wybranych obszarów CSR/ESG, zawodu menedżer CSR. Zajęcia prowadzone przez Lilianę Anam i Ewę Zamościńska (CSRinfo) spinają i uzupełniają zajęcia poszczególnych prowadzących. Dzięki temu studia są spójne, a słuchacze prowadzeni przez program nauczania krok po kroku.
 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa