Manager CSR. Zrównoważony rozwój i ESG

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Jest to 10 zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio 1 zjazd w miesiącu.

Język wykładowy:  polski (na studiach wykorzystywane są materiały anglojęzyczne)

Ramowy program studiów:*
 

MODUŁ I. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, CSR I ESG:

Cały program jest przemyślany i prowadzi słuchacza krok po kroku, od ogółu do szczegółu, rozwijając nie tylko wiedzę z zakresu CSR/ESG i zrównoważonego rozwoju, ale i praktyczne umiejętności. Zajęcia i zaliczenia są rozłożone w taki sposób, żeby osoby, które pracują, bądź mają podopiecznych spokojnie mogły sobie poradzić.

 
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, CSR I ESG

 • Zrównoważony rozwój – kluczowe założenia, pojęcia, akty prawne i inicjatywy z perspektywy managera CSR/ESG.
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030 (tzw. SDGs) – ich geneza, założenia, realizacja w Polsce i za granicą.
 • Myślenie systemowe i wdrażanie jego zasad w praktyce.
 • CSR/ESG i zrównoważony rozwój – idea, definicja, poziom rozwoju, inicjatywy polskie i międzynarodowe ważne z perspektywy menedżera CSR/ESG – najważniejsze standardy, normy.
 • Zrównoważone finansowanie.
 • Instytucjonalne ramy – rządowe ramy wspierania odpowiedzialnego zarządzania jak i odpowiedzialna administracja.

 

ZARZĄDZANIE CSR/ESG W ORGANIZACJI

Zajęcia w ramach tego przedmiotu obejmują największą liczbę zajęć i koncentrują się na poszczególnych obszarach zarządzania. Na każdych zajęciach słuchacz dowiaduje się jak dany obszar wygląda z poziomu standardów oraz poznaje rozwiązania praktyczne.

 • Zarządzanie środowiskowe.
 • Zaangażowanie społeczne.
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw.
 • Prawa człowieka w biznesie – jako pierwsi wprowadziliśmy zajęcia z tego obszaru!
 • Różnorodność i odpowiedzialne praktyki w miejscu pracy.
 • Kwestie konsumenckie i klienckie.
 • Odpowiedzialne indeksy giełdowe.

Moduł I pozwala na nabycie specjalistycznej i przekrojowej wiedzy w zakresie CSR/ESG oraz zrównoważonego rozwoju. Przygotowuje on słuchaczy do bycia partnerem w relacji do innych funkcji w organizacji np. zakupów, pełnomocnika ds. środowiskowych czy ZSZ, marketingu, HR, itp. Poszczególne zajęcia prowadzone są przez praktyków w danych obszarach.

 
BONUS

W ramach tego Modułu, słuchacze DODATKOWO otrzymują:

 • możliwość poznania wielu gości, praktyków, co pozwala nie tylko poznać praktykę CSR/ESG „od kuchni”, ale również poznać osoby zajmujące się tą tematyką w Polsce. W trakcie zajęć na kierunku Manager CSR gościliśmy praktyków m.in. z Orange Polska, Banku Zachodniego WBK, Fundacji Centrum CSR.PL, mBanku, Raben, IBM, L’Oreal, PKPP „Lewiatan”, Banku Millennium, Clean Clothes Campaign, ArcelorMIttal Poland, Skanska, Grupy Veolia, Adamed, AmRest, Jeronimo Martins Polska, UBS, Grupa Energa, LPP, GOPR, Ergo Hestia, S&P Global Ratings, BNP Paribas.

 

 

MODUŁ II. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Wiedza z obszaru zarządzania organizacją i projektami, zarządzania strategicznego w kontekście wdrażania CSR/ESG w praktyce, w tym:

 • Ład korporacyjny, etyka, przeciwdziałanie korupcji, compliance i audyt wewnętrzny.
 • Strategie CSR/ESG, Strategia zrównoważonego rozwoju.
 • Zarządzanie interesariuszami.
 • Zarządzanie ryzykami ESG i zrównoważonego rozwoju.
 • Raportowanie ESG i zrównoważonego rozwoju (m.in. wg standardu Global Reporting Initiative).

Moduł II pozwala na zrozumienie procesów strategicznych w organizacjach, budowy strategii, zarządzania ryzykiem oraz przygotowuje do procesu raportowania ESG. Pozwala na poznanie szeregu standardów w praktyce. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, zajmujących się danymi obszarami w codziennej pracy.

 
BONUS

W ramach tego Modułu, słuchacze DODATKOWO otrzymują:

 • nagrodę za najlepszą ocenę raportu firmy na zajęciach związanych z raportowaniem ESG,
 • raporty CSR/ESG, badanie dot. raportowania, standardy raportowania (w wersji elektronicznej).

 

 

MODUŁ III. KOMUNIKACJA:

Praktyczne przygotowanie do skutecznej komunikacji z interesariuszami w ujęciu przemyślanej i adekwatnej do potrzeb i oczekiwań strategii a także do komunikowania poszczególnych działań z obszaru CSR/ESG m.in. z wykorzystaniem nowych mediów, w tym:

 • Komunikacja wewnętrzna angażująca pracowników.
 • Komunikacja korporacyjna.
 • Komunikacja kryzysowa – zajęcia łączące standardy w branży z praktyką.
 • Social media – szereg inspiracji do prowadzenia komunikacji online.
 • Wyjątkowy warsztat dziennikarski.

Moduł III jest kluczowy w wypełnianiu roli managera CSR/ESG, który zajmuje się komunikacją i promocją tematu CSR/ESG wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.

 

 

MODUŁ IV. KOMPETENCJE SKUTECZNEGO MANAGERA CSR/ESG:

Moduł rozwija osobiste kompetencje komunikacyjne i menedżerskie niezbędne do efektywnego wdrażania CSR/ESG w organizacji, angażowania interesariuszy, zarządzania zespołem i motywowania innych do działania.

 • Zarządzanie projektami i zespołami.
 • Przywództwo.
 • Zarządzanie zmianą.

Menedżer CSR/ESG ma często trudne zadanie tworzenia zespołów roboczych składających się z osób stojących zarówno niżej jak i wyżej w hierarchii organizacji, musi je odpowiednio motywować i przekonywać, przy jednoczesnym precyzyjnym zarządzaniu projektem. Realizacja takich zadań wymaga odpowiednich kompetencji.

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów. Zaliczenie przedmiotów odbywa się poprzez aktywność na zajęciach lub poprzez przygotowanie prezentacji;
 • prezentacja wyników pracy rocznej. Praca roczna przygotowywana jest w grupie i ma charakter praktyczny. W poprzednich edycjach jedna z grup miała okazję przygotować raport zrównoważonego rozwoju dla Urzędu Miasta st. Warszawy, pozostałe grupy przygotowywały strategie CSR dla takich firm jak m.in. Kaufland, Lindorff, Poldanor, Oknoplast, PORTA, Veolia, Rossmann, Super Drob, KRUK.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Program trwa 2 semestry, na które składa się 10 zjazdów. Ich terminy są określone z góry. Zazwyczaj jest to jeden zjazd w miesiącu, co pozwala na łączenie studiów z pracą zawodową.

Zajęcia odbywają się w centralnej lokalizacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wielu studentów dojeżdża do nas z innych miast.

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2022/23 zajęcia realizowane będą online (7 spotkań) oraz w siedzibie uczelni (3 spotkania).
 

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023
 
semestr zimowy:

 • listopad: 26-27 – w siedzibie uczelni;
 • grudzień: 10-11 – online;
 • styczeń: 14-15 – online; 28-29 – online;
 • luty: 18-19 – online;

 
semestr letni

 • marzec: 11-12 – online; 25-26 – online;
 • kwiecień: 15-16 – w siedzibie uczelni; 29-30 – online;
 • maj: 13-14 – w siedzibie uczelni.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9:00-18:00
 • Niedziela 9:00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa