Centrum Polityki Publicznej

Udostępnij strone

Debaty o przyszłości służby cywilnej.

Służba cywilna uznawana za jedną z najważniejszych instytucji niezbędnych dla funkcjonowania liberalnej demokracji. Pomimo silnej pozycji ustrojowej, gwarancji konstytucyjnych, zdaniem wielu ekspertów przez ostatnie 30 lat w Polsce nie udało się zbudować stabilnej, cieszącej się społecznym zaufaniem i odpornej na zakusy polityków służby cywilnej. Uważamy, że refleksja nad przyszłym kształtem służby cywilnej powinna uwzględniać zarówno wady poprzednich rozwiązań, jak i zmiany społeczne oraz gospodarcze zachodzące w otoczeniu administracji publicznej.

Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej rozpoczęły cykl debat o przyszłości służby cywilnej. Debaty są pomyślane jako kontynuacja prac prowadzonych w ubiegłych latach przez zespół ekspertów naszego Centrum i forumIdei Fundacji Batorego. Są także okazją do dyskusji nad projektem zmian ustawy o służbie cywilnej przygotowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Tematami dotychczasowych debat były:

Służba cywilna – gorsi obywatele? Ile ograniczeń. Ile praw? Ile obowiązków? Czy potrzebujemy nowych rozwiązań? (Adam Bodnar, Dagmir Długosz, Jolanta Itrich-Drabarek)

Od dłuższego czasu dyskusja o przyszłości służby cywilnej nie jest przedmiotem debaty publicznej. Nieliczne propozycje zmian dotyczą przede wszystkim zagrożeń wynikających z traktowania służby cywilnej jako politycznego łupu. Jeszcze mniej uwagi poświęca samym urzędnikom, przysługującym im prawom i ograniczeniom tych praw, ale także sposobom reprezentowania potrzeb i interesów tej ważnej grupy społecznej. Stąd też wysoce zasadne są pytania o to w jakim stopniu istniejące prawa, ograniczenia i obowiązki odpowiadają obecnym warunkom i przyszłym wyzwaniom stojącymi przed służbą cywilną. W jakim stopniu odpowiadają one intencjom ustawodawcy czy orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Czy i w jakim stopniu należy utrzymywać obecne rozwiązania, a może warto poszukać nowych rozwiązań?

Jak przywrócić wyższe stanowiska w służbie cywilnej? (Maciej Berek, Maria Gintowt-Jankowicz, Hubert Izdebski)

W ostatnich latach służba cywilna podobnie jak media czy sądy jest instytucją szczególnie silnie odczuwającą skutki zmian wprowadzonych przez obecną ekipę rządzącą. Polityczne podporządkowanie urzędników przejawiające się m.in. wyłączeniem ze służby cywilnej najwyższych kategorii urzędniczych, czy niemająca precedensu skala zwolnień kadry kierowniczej budzi zrozumiałe obawy dotyczące przyszłości służby cywilnej. Jak powinny wyglądać systemowe rozwiązania dotyczące wyższych stanowisk w służbie cywilnej? Jak uniknąć zagrożeń wynikających z traktowania służby cywilnej jako politycznego łupu?