MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet Młodzieży

Udostępnij strone

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś  Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2021-07-31
Wartość projektu: 922 000,00 zł.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 777 061,60 zł.

Projekt realizowany przez Collegium Civitas (Lider) i Fundację Nowoczesna Polska (Partner).

Celem projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie trzeciej misji uczelni, poprzez realizację warsztatów, mających za zadanie rozwijanie tolerancji, integracji, dialogu kulturowego i społecznego, skierowanych do 750 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat z 15 szkół średnich (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe), z całej Polski.

Zajęcia służą rozwijaniu u uczestników kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową. Uczestnicy Projektu wezmą udział w sumie w 48 godzinach lekcyjnych warsztatów podzielonych na dwa bloki tematyczne dotyczące:

  • rozwoju kompetencji i wiedzy z zakresu ICT,
  • rozwoju kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych w pracy zawodowej.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie szkoły, do której uczęszczają uczniowie oraz w siedzibie Collegium Civitas.

W ramach projektu odbędą się 3 edycje warsztatów, z których każda obejmuje łącznie 48 godzin lekcyjnych zajęć (8 spotkań/dni po 6h lekcyjnych, 1h=45 minut):
• I edycja w okresie od grudnia 2019 r. do czerwca 2020 r.,
• II edycja w okresie od września 2020 r. grudnia 2020 r.,
• III edycja w okresie od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r.

Rekrutacja na każdą edycję prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc (3 edycje x śr. 250 Uczestników Projektu). Uczestnikom warsztatów odbywających się w siedzibie Collegium Civitas zapewniony zostanie obiad i przerwa kawowa. Uczestnikom spoza Warszawy zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Na koniec realizacji Projektu, w siedzibie Collegium Civitas odbędzie się Konferencja Młodzieży, w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich klas biorących udział w projekcie.

Koordynator projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl

 

 

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,
Ze względu na sytuację epidemiologiczną zdecydowano o realizacji zajęć warsztatowych w ramach projektu w formie zdalnej. Wznowione zostały zajęcia online dla części klas biorących udział w projekcie. Pozostałe klasy, które nie mają możliwości udziału w spotkaniach online zrealizują program kształcenia w oparciu o materiały do nauki asynchronicznej. Ponadto zaplanowano szereg dodatkowych działań, materiałów edukacyjnych, które uzupełnią wiedzę przekazywaną podczas zajęć online/za pośrednictwem materiałów do nauki asynchronicznej.
Z pozdrowieniami
Zespół Projektu


Szanowni Państwo,
w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną II i III tura rekrutacji nie została uruchomiona. Serdecznie zachęcamy do śledzenia strony Collegium Civitas i udziału w podobnych inicjatywach Uczelni na rzecz młodzieży.
Z pozdrowieniami
Zespół Projektu


Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w całym kraju oraz zawieszeniem zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych, pragniemy poinformować o równoległym zawieszeniu warsztatów realizowanych w ramach projektu Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,
Zespół Projektu


Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyła się rekrutacja na I edycję warsztatów realizowanych w ramach projektu.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału na kolejne edycje zajęć. W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Marta Bałękowska, e-mail: marta.balekowska@civitas.edu.pl, tel. 22 656 71 36.

 

TEST KOMPETENCYJNY ONLINE

 

HARMONOGRAMY

 

Przewodnik dla nauczycieli i trenerów

 

KURS E-LEARNINGOWY

 

Webinary

 

Podcasty

 

Infografiki

 

Dokumenty do pobrania

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).