„Collegium Młodych – media i technologie” w programie ŚCIEŻKI KOPERNIKA 2.0

Udostępnij strone


Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś  Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: od 2017-04-01 do 2019-01-31
Wartość projektu: 177 100 zł.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 149 259,88 zł.

Projekt realizowany przez Collegium Civitas (Lider) w partnerstwie z Fundacją Nowoczesna Polska (Partner).
Celem projektu jest rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie trzeciej misji uczelni, poprzez realizację warsztatów, prowadzących do rozwoju kompetencji w zakresie komunikowana się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, skierowanych do 120 uczniów i uczennic ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Efektem projektu będzie adaptacja i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy.

W rezultacie uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje  medialne i cyfrowe oraz zwiększy się zainteresowanie edukacją medialną i cyfrową w szkołach i wśród nauczycieli.

Projekt osiągnie wysoką trwałość i zasięg z uwagi na udostępnienie materiałów dla szerokiego grona odbiorców (podręcznik do e-learningu).

Ze strony Collegium Civitas koordynator projektu: Magdalena Omen.

 

REKRUTACJA

  • I EDYCJA (rekrutacja zakończona)
  • II EDYCJA (rekrutacja trwa do 1 sierpnia lub wyczerpania miejsc)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

REGULAMIN aktualizacja

TEST KOMPETENCYJNY

KURS E-LEARNINGOWY

Informacja o warsztatach

Collegium Civitas oraz Fundacja Nowoczesna Polska zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również chętnym uczniom i uczennicom przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej, prowadzonej przez fundację Nowoczesna Polska.

Warsztaty odbędą się we wrześniu 2018 roku. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie przez wykładowców uczelni. Pierwszy dzień poświęcony będzie poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych, wyodrębnionych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Drugiego dnia tematyka warsztatów skupi się wokół tematu przewodniego III edycji Olimpiady Cyfrowej: prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz prześlą komplet dokumentów. O przyjęciu na warsztaty decyduje termin przesłania wymaganego kompletu dokumentów Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia 2018 r. lub wyczerpania miejsc. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej liczbę dostępnych miejsc na warsztatach, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Przed przesłaniem zgłoszenia zachęcamy do rozwiązania testu wiedzy. Po jego wypełnieniu uczniowie i uczennice otrzymają zindywidualizowane komentarze do udzielonych odpowiedzi, dzięki którym dowiedzą się, na jakie zagadnienia powinni zwrócić szczególną uwagę podczas dalszej nauki. Test ma charakter edukacyjny, a jego wynik nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji.

Szczegółowe informacje o projekcie, test oraz formularz i pozostałe dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://edukacjamedialna.edu.pl/info/warsztaty/.

Kontakt: warsztaty@nowoczesnapolska.org.pl, tel. (22) 621-30-17.

Projekt „Collegium Młodych – media i technologie” realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.

Lider Projektu: Collegium Civitas,

Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE (TERMINY, NOCLEG, DOJAZD) – WARSZTATY II EDYCJA

TERMINY II EDYCJI WARSZTATÓW EMC
17-18 września 2018
20-21 września 2018
25-26 września 2018

INFORMACJA O NOCLEGU:

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów “Collegium młodych – media i technologie” w programie ścieżki Kopernika 2.0 będą nocować w Patchwork Design Hostel, który się znajduje w Warszawie przy ul. Chmielnej 5/7.
Poniżej jest podana strona internetowa hostelu oraz mapa dojścia od Collegium Civitas, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji pracy i regulaminu hostelu
www.patchworkhostel.pl

REGULAMIN PATCHWORK WARSAW HOSTEL
Mapka\trasa: Collegium Civitas – Patchwork Design Hostel

 

Podsumowanie I edycji

Collegium Civitas oraz Fundacja Nowoczesna Polska w dniach 21-28 września 2017 roku zrealizowała I edycję warsztatów z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej dla 65 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Celem warsztatów był rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwolił również chętnym uczestnikom przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej, prowadzonej przez Fundację Nowoczesna Polska.

Wszystkie zajęcia zostały prowadzone w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie. Pierwszy dzień poświęcony był poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych, wyodrębnionych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Drugiego dnia tematyka warsztatów skupiła się wokół tematu przewodniego II edycji Olimpiady Cyfrowej tj. kreatywnego korzystania z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez wykładowców Collegium Civitas, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenie zajęć w tematyce EMC.

Justyna Bakalarska

Dziennikarz, trener, specjalista ds. komunikacji, marketingu i nowych mediów. Umiejętności szkoleniowe zdobywała pracując w latach 2007- 2011 w firmie szkoleniowej Impact Polska, gdzie organizowała i prowadziła szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. W latach 2011 – 2013 pracowała jako asystentka ówcześnie Posła do Parlamentu Europejskiego – Rafała Trzaskowskiego. W jego zespole m.in. współtworzyła strategię komunikacji posła z wyborcami, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i promocji w Internecie. W latach 2013 – 2015 pracowała jako dziennikarz w wydawnictwie Polskapresse, pisząc do dwóch magazynów. W gazecie „Polska The Times”, specjalizowała się w tematach związanych z nowymi mediami i nowymi technologiami. W magazynie historycznym „Nasza Historia” była koordynatorem grupy redakcyjnej oraz odpowiada za strategię komunikacji i promocji miesięcznika w mediach społecznościowych. Od 2013 roku jest wykładowcą Collegium Civitas, prowadząc zajęcia z zakresu marketingu wartości i content marketingu. Obecnie pracuje jako dziennikarz Brief, a także dostarcza profesjonalne treści dla biznesu prowadząc własną firmę.

Paweł Maranowski

Socjolog, analityk, badacz, pracownik naukowy w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uczestnik wielu projektów badawczych m.in. z zakresu socjologii polityki, teorii elit, psychologii polityki, socjologii muzyki i administracji publicznej. Autor wielu raportów badawczych i artykułów naukowych. W wolnych chwilach gra na gitarze i czyta książki sci-fi.

I edycja warsztatów została zrealizowana w ramach projektu „Collegium Młodych – media i technologie” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.

Udział w warsztatach był bezpłatny.

 

Podsumowanie II edycji

Collegium Civitas oraz Fundacja Nowoczesna Polska w dniach 17-26 września 2018 roku zrealizowała II edycję warsztatów z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej dla 54 uczniów i uczennic w wieku 15-19 lat ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Warsztaty były kontynuacją działań podjętych w 2017 roku. Celem warsztatów był rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwolił również uczestnikom przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej, prowadzonej przez Fundację Nowoczesna Polska.Wszystkie zajęcia, podobnie jak w poprzedniej edycji, zostały przeprowadzone w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie. Pierwszy dzień poświęcony był poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych, wyodrębnionych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Drugiego dnia tematyka warsztatów skupiła się wokół analizy serwisów społecznościowych, dotyczyła zagadnień związanych z prawem prasowym, rynkiem mediów oraz finansowaniem mediów.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez wykładowców Collegium Civitas, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenie zajęć w tematyce EMC:

Justyna Bakalarska – dziennikarz, trener, specjalista ds. komunikacji, marketingu i nowych mediów. Umiejętności szkoleniowe zdobywała pracując w latach 2007- 2011 w firmie szkoleniowej Impact Polska, gdzie organizowała i prowadziła szkolenia z zakresu umiejętności miękkich. W latach 2011 – 2013 pracowała jako asystentka ówcześnie Posła do Parlamentu Europejskiego – Rafała Trzaskowskiego. W jego zespole m.in. współtworzyła strategię komunikacji posła z wyborcami, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i promocji w Internecie. W latach 2013 – 2015 pracowała jako dziennikarz w wydawnictwie Polskapresse, pisząc do dwóch magazynów. W gazecie „Polska The Times”, specjalizowała się w tematach związanych z nowymi mediami i nowymi technologiami. W magazynie historycznym „Nasza Historia” była koordynatorem grupy redakcyjnej oraz odpowiada za strategię komunikacji i promocji miesięcznika w mediach społecznościowych. Od 2013 roku jest wykładowcą Collegium Civitas, prowadząc zajęcia z zakresu marketingu wartości i content marketingu. Obecnie pracuje jako dziennikarz Brief, a także dostarcza profesjonalne treści dla biznesu prowadząc własną firmę.

Paweł Maranowski – socjolog, analityk, badacz, pracownik naukowy w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Uczestnik wielu projektów badawczych m.in. z zakresu socjologii polityki, teorii elit, psychologii polityki, socjologii muzyki i administracji publicznej. Autor wielu raportów badawczych i artykułów naukowych. W wolnych chwilach gra na gitarze i czyta książki sci-fi.

II edycja warsztatów została zrealizowana w ramach projektu „Collegium Młodych – media i technologie” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.

Udział w warsztatach był bezpłatny.

 

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).