Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami

Udostępnij strone

 

„Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jego głównym celem jest wzrost przewidywalności i poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia wśród pracowników różnych generacji w małych firmach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) z terenu województwa mazowieckiego. Zasadność realizacji projektu wynika z niedostatecznego zarządzania strategicznego, w tym zarządzania potencjałem ludzkim, w małych firmach na Mazowszu. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie podniesienie świadomości wśród zarządzających firmami, odnośnie zarządzania kompetencjami w firmie.

W ramach projektu powstanie Platforma Zarządzania Kompetencjami – bezpłatna aplikacja internetowa dostępna dla wszystkich zarządzających małymi firmami. Umożliwi ona zaplanowanie i powiązanie celów strategicznych przedsiębiorstwa z zarządzaniem kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnienie generacyjnego zróżnicowania kompetencji pracowników.

Platforma ma umożliwiać:
– wyznaczenie celu strategicznego (biznesowego),
– zaplanowanie działań umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu,
– identyfikację zasobów umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu strategicznego,
– identyfikację zasobów kompetencyjnych posiadanych obecnie przez firmę – pracowników wraz z wykonywanymi przez nich zadaniami i kompetencjami kluczowymi dla tych zadań,
– identyfikację luki pomiędzy zasobami (kompetencjami) posiadanymi obecnie a zasobami (kompetencjami) niezbędnymi do osiągnięcia celu,
– zaplanowanie działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi służących zlikwidowaniu luki (w tym stworzenie ścieżek sukcesji, zaplanowanie intermentoringu).

Platforma Zarządzania Kompetencjami – POBIERZ PODRĘCZNIK

Zapraszamy na najbliższe działania promocyjne i upowszechniające:

Zaproszenie na seminarium dla małych firm z Mazowsza POBIERZ ZAPROSZENIE

W lipcu 2012 zakończona została realizacja pierwszego etapu projektu. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych badań oraz rekomendacjami ekspertów, którzy współtworzyli model teoretyczny naszego narzędzia – Platforma Zarządzania Kompetencjami.

Pliki do pobrania:
Raport z badania
Raport z ewaluacji
Rekomendacje Grzegorz Rduch
Rekomendacje Mariusz Sidor
Rekomendacje Daniel Wojewódzki
Rekomendacje Borys Czerniejewski
Raport końcowy z badań jakościowych

W maju 2013 zakończyliśmy kolejny etap realizacji projektu, czyli testowanie przez firmy Platformy Zarządzania Kompetencjami i przygotowaliśmy finalną wersję narzędzia, dostępną tu:
http://intermentoring.civitas.edu.pl

Pliki do pobrania:
Raport z testowania
Raport z ewaluacji

W czerwcu 2013 odbył się panel ekspertów, przedstawiamy rekomendacje ekspertów dotyczące
utworzenia finalnej wersji PZK: w załączniku (4 rekomendacje)

Pliki do pobrania:
Rekomendacje Tomasz Bąk
Rekomendacje Mariusz Sidor
Rekomendacje Daniel Wojewódzki
Rekomendacje Borys Czerniejewski

W dniu 4 września 2013 w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się walidacja produktu finalnego projektu. Członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej jednogłośnie podjęli uchwałę o pozytywnej walidacji produktu.

Zapraszamy do korzystania z Platformy Zarządzania Kompetencjami.

30 listopada 2013 r. zakończyliśmy realizację Projektu „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami”.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).