„Building the Culture of Social Innovation in Higher Education”, ERASMUS +

Udostępnij strone

Celem strategicznym projektu, jest wzmocnienie zainteresowania Innowacjami Społecznymi w uczelniach i w środowiskach akademickich Europy Środkowej.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ma trzy cele operacyjne:

 1. Wspieranie rozwoju innowacji społecznych (IS) w Europejskich uczelniach (głównie w Europie Środkowej) poprzez wypracowanie i włączenie do praktyki użytecznych narzędzi odpowiadających na potrzeby uczelni: programy, przewodniki, explanatory video, podręczniki
 2. Zmiana paradygmatu nauczania przedsiębiorczości poprzez upraktycznienie jej i zorientowanie jej na studenta, dzięki przygotowaniu, przetestowaniu i wdrożeniu do praktyki elastycznych ścieżek edukacyjnych.
 3. Upowszechnienie wysokiej jakości kursów e-learningowych, dzięki rozwojowi i upowszechnieniu masowego kursu w obszarze projektowania IS.

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu:

 1. zrealizowane zostanie badanie w obszarze wdrażania IS w uczelniach wyższych
 2. przygotowane zostaną narzędzia dla zarządzających uczelniami edukatorów, mentorów i trenerów: podręczniki, przewodniki, prezentacje, video, infografiki i animacje.
 3. powstaną trzy przedmioty w obszarze IS dla kierunków socjologia, nowe media i zarządzanie
 4. powstanie 30 godzinny e-learningowy kurs w obszarze projektowania IS
 5. zrealizowana zostanie szkoła letnia dla studentów w obszarze projektowania IS
 6. zrealizujemy targi innowacji społecznych i kursokonferencje we wszystkich krajach partnerskich

Oczekiwane rezultaty:

 1. EUROPEJSKIE UCZELNIE: skorzystają na wdrożeniu narzędzi i programów nauczania oraz wdrożą zmiany w klasach społecznościach i na kampusach. Dzięki temu zwiększy się jakość nauczania i badań. Dzięki kursom e-learningowym zwiększy się dostępność zasobów uczelni dla studentów i słuchaczy.
 2. STUDENCI: otrzymają praktyczną i dostosowaną do potrzeb edukację w zakresie przedsiębiorczości, która pomoże im rozwijać projekty biznesowe. Będą w tym wspierani przez kompetentną kadrę edukatorów i mentorów. Dzięki temu rozwiną swoje umiejętności, wzmocnią powiązania z lokalnymi społecznościami i zwiększą szanse na rynku pracy.
 3. WYKŁADOWCY: opanują zasady bardziej elastycznej edukacji zorientowanej na studenta. Nauczą się jak wspierać innowacje społeczne w klasie oraz poza nią. Odkryją zalety dzielenia się wiedzą z innymi wykładowcami.
 4. ZARZĄDZAJĄCY: otrzymają kompleksowe wsparcie narzędziowe w obszarze budowania strategii wdrażania IS w środowisku uczelnianym.
 5. PARTNERZY: będą w pełni przygotowani do systemowej implementacji podejścia do IS. W przyszłości uruchomią dedykowaną specjalizację poświęconą IS. Uruchomią pierwszy w Polsce inkubator IS.

Rezultaty pośrednie:

 1. INNOWATORZY SPOŁECZNI: przyciągną nowych innowatorów do swoich sieci.
 2. INKUBATORY BIZNESOWE: będą lepiej przystosowane do potrzeb przedsięwzięć posiadających cele społeczne.
 3. DECYDENCI: otrzymają nowe instrumenty wsparcia IS w uczelniach i poza nimi.
 4. SPOŁECZEŃSTWO: poprawi się dostęp do wysokiej jakości edukacji w obszarze IS.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany będzie wspólnie z „Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”, Uniwersytetem Islandzkim oraz Uniwersytetem Northampton.

Projekt potrwa w okresie od : 1 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.

Kierownik merytoryczny: dr Małgorzata Baran, malgorzata.baran@civitas.edu.pl

 

RAPORTY DO POBRANIA

Output 1

Output 2

Output 3

Output 4

Output 5

Output 6

Output 7

Output 8

Output 9

Output 10

Output 11

Output 12

Output 13

Varia

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).