Kompetencje i informatyzacja – profesjonalne zarządzanie Uczelnią

Udostępnij strone

 

Kompetencje i informatyzacja – profesjonalne zarządzanie Uczelnią

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie jakości kształcenia i zarządzania uczelnią Collegium Civitas. Projekt zakładał usprawnienie procesu zarządzania kadrami, finansami i mieniem Collegium Civitas oraz podniesienie kwalifikacji kadry kierowniczej z zakresu zarządzania. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku, a zakończyła zgodnie z harmonogramem projektu, z dniem 31 sierpnia 2014 r.

 

Wdrożenie procedur i zintegrowanych narzędzi z zakresu informatycznego zarządzania uczelnią.

W ramach projektu wdrożone zostało oprogramowanie informatyczne, związane w szczególności z:

 • procedurami i narzędziami do zarządzania kadrami uczelni, w tym: rozliczaniem nauczycieli akademickich, zarządzaniem rozwojem pracowników, automatyzacją procedur kadrowych opartych o elektroniczny obieg dokumentów,
 • informatyzacją procesów zarządzania zasobami finansowymi i materialnymi Collegium Civitas, w tym m.in. controllingiem, systemem zarządzania środkami trwałymi i inwentaryzacją
 • opracowaniem i informatyzacją narzędzi do zarządzania wiedzą w procesie dydaktycznym i badawczym, w tym zarządzaniem zasobami intelektualnymi i potencjałem naukowym Collegium Civitas,
 • optymalizacją systemów informatycznych Collegium Civitas.

 

Rozwój kadry kierowniczej Collegium Civitas

Jednym z priorytetów projektu było efektywne i kompleksowe wsparcie kadry kierowniczej Collegium Civitas, obejmujące rozwój różnorodnych kompetencji zarządczych, wzbogacenie warsztatu kierowniczego, dotyczącego w szczególności zarządzania strategicznego. W ramach projektu uczelnia organizowała i delegowała pracowników szczebla kierowniczego na dostosowane do ich potrzeb rozwojowych i wyposażające w umiejętności praktyczne niezbędne w pracy nowoczesnego kierownika warsztaty.

 

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania (akademia menedżerska).

Zrealizowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu m.in.:

 • umiejętności zarządzania strategicznego,
 • monitorowania planów strategicznych,
 • controllingu i finansowania projektów,
 • zarządzania procesowego,
 • zarządzania wiedzą, zespołami i talentami,
 • budowania strategii rozwoju pracowników w organizacji,
 • zarządzania informacją i komunikacją w organizacji,
 • zarządzania ryzykiem.

 

Zrealizowano również wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, w wiodących ośrodkach akademickich, realizowane w celu zapoznania się z nowoczesnymi modelami zarządzania uczelniami z Europie i na świecie.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).