Senior na uniwersytecie

Udostępnij strone

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt „Senior na Uniwersytecie” realizowany jest w partnerstwie.

Lider Projektu – Collegium Civitas

Partner Projektu – Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO”

 

Okres realizacji projektu: od 2019-01-31 do 2021-06-30

Wartość projektu: 230 177,50 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 223 077,50 zł

Celem projektu rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie realizacji III misji uczelni poprzez opracowanie i realizację innowacyjnych Programów Kształcenia dla 68 uczestników w wieku 60+ z terenu woj. mazowieckiego.

Projektem zostaną objęte 4 Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa mazowieckiego.

 

Działania w projekcie obejmują:

– działania dydaktyczne – 54-godzinne warsztaty,

– spotkania praktyczne\wymiana doświadczeń oraz opracowanie projektu społecznego,

– działania upowszechniające: Konferencja Aktywnych Seniorów.

 

Powyższe działania mają służyć podniesieniu kompetencji obywatelskich, interpersonalnych  oraz edukacji medialnej i cyfrowej uczestników projektu, odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

 

PRZEWODNIK DLA UTW I ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH

Przewodnik dla UTW i animatorów społecznych: https://e-uczelnia.civitas.edu.pl/course/view.php?id=4477

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, w dniu 30 czerwca 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu „Senior na Uniwersytecie”. Uczestniczkom i Uczestnikom Projektu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich osób, trenerów, specjalistów, koordynatorów zaangażowanych w przygotowanie i realizację aktywności w ramach projektu.

Z pozdrowieniami
Zespół Projektu


Szanowni Państwo,Z przyjemnością informujemy, że wznawiamy zajęcia warsztatowe w UTW w Tłuszczu i Łochowie. Natomiast w dalszym ciągu, z powodu trwającego stanu pandemii zawieszona pozostaje działalność UTW w Kobyłce.

Z pozdrowieniami,
Zespół Projektu


Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w całym kraju oraz zawieszeniem zajęć na uczelniach wyższych, pragniemy poinformować o równoległym zawieszeniu warsztatów realizowanych w ramach projektu Senior na Uniwersytecie realizowanych przez UTW w Tłuszczu, Łochowie oraz Kobyłce.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,
Zespół Projektu


Szanowni Państwo, w dniu 03.03.2020 r. zakończyły się zajęcia warsztatowe 4 grupy uczestników projektu z UTW Collegium Civitas w Warszawie. Uczestnicy projektu z Warszawy w terminie od 3 lutego 2020 do 3 marca 2020 zrealizowali łącznie 54 h dydaktyczne zajęć.

 

Projekt realizowany w partnerstwie:

 

Koordynator – Edyta Kostrzewa, edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl, tel. 22 656 71 34.

DOKUMENTY DO POBRANIA

HARMONOGRAMY

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).