Welcome to PeKiN

Udostępnij strone

 

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Okres realizacji: 30.11.2018 r. do 31.08.2019 r.

Projekt „WELCOME TO PeKiN” zakłada stworzenie zintegrowanego systemu obsługi studenta i kadry zagranicznej, będącego odpowiedzią na zdiagnozowany problem braku ujednoliconych rozwiązań, rozumianych jako brak wystandaryzowanych procedur w ramach działów uczestniczących w procesie obsługi obcokrajowców.
Głównym typem działań podejmowanych w ramach projektu jest wsparcie szkoleniowe kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej Collegium Civitas. Dodatkowo realizowane będą działania, które są (poza działaniami szkoleniowymi) najbardziej znaczące merytorycznie, tj.: przygotowanie organizacyjne uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu.

Koordynacja administracyjno-projektowa: Edyta Kostrzewa, Marta Bałękowska

 

Dokumenty do pobrania

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).