Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego

Udostępnij strone

 

Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego” (PMKU) jest partycypacyjne zaangażowanie słuchaczy w proces kształcenia ustawicznego poprzez:

  • Stworzenie Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych – indywidualnych ścieżek edukacyjnych współtworzonych przez słuchaczy we współpracy z doradcą edukacyjnym
  • Stworzenie narzędzia on-line do diagnozy i analizy kompetencji DIAKON
  • Współpracę słuchaczy z doradcami edukacyjnymi w trakcie całego procesu kształcenia

W ramach projektu powstało narzędzie Diagnoza i Analiza Kompetencji on line
– bezpłatna aplikacja internetowa dostępna dla uczelni wyższych:

www.diakon.civitas.edu.pl

Umożliwi ona uczelniom tworzenie partycypacyjnych ścieżek kształcenia ustawicznego dostosowanych do oferty edukacyjnej danej uczelni. Narzędzie pozwoli także słuchaczom śledzić postępy w nabywaniu nowych kompetencji.

Oprócz samych słuchaczy i uczelni beneficjentami projektu będą pracodawcy, którzy będą mieli możliwość stworzenia przy pomocy narzędzia towarzyszącego PMKU pożądanego profilu osoby przygotowanej do pełnienia różnych funkcji w organizacji oraz kierowania pracowników na konsultacje we wsparciu narzędzi PMKU, pozwalających pracownikom na stworzenie własnych ścieżek rozwoju kompetencyjnego.

Okres realizacji projektu: 1 października 2012 – 30 czerwca 2015

Koordynatorka Projektu:
Aleksandra Borek: aleksandra.borek@civitas.edu.pl

Kierowniczka merytoryczna:
Marta Goroszkiewicz: marta.goroszkiewicz@collegium.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).