Polski. To rozumiem!

Udostępnij strone

Projekt „Polski. To rozumiem!” Nauka języka polskiego i społeczno-kulturowa integracja studiujących imigrantów współfinansowany z Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Celem projektu jest podjęcie skoordynowanych i kompleksowych działań na rzecz integracji studiujących Obywateli Państw Trzecich do społeczeństwa polskiego poprzez dedykowany program nauczania języka polskiego i adaptacji społeczno-kulturalnej.

Grupą docelową działań będą Obywatele Państw Trzecich, głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji rekrutujących się głównie spośród studentów stacjonarnych 1 i 2 roku studiów I stopnia lub 1 roku studentów II stopnia w województwie mazowieckim.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji:

  1. Kursów języka polskiego.
    Będą się one koncentrowały wokół adaptacji społeczno-kulturowej. Intensywność kursów – 2 razy w tygodniu po 2-3 godziny – będzie dostosowana do możliwości grupy docelowej czyli  studentów studiów dziennych. Łącznie w ramach całego projektu uczestnicy otrzymają od 80 – 240 godzin wsparcia językowego na osobę.
  1. Programu Adaptacji Kulturalnej
    Elementy szkolenia językowego przenikać będą do programu adaptacji kulturalnej. W ramach programu uczestnicy będą mogli zanurzyć się w kulturę polską i utrwalić swoje kompetencje językowe w realnych sytuacjach. Pogram zawiera 25 różnych aktywności w formie 2-4 godzinnych zajęć, które mają na celu, jak najpełniejsze zaznajomienie uczestników z kodami polskiej kultury w modelu integralnym (np. nauka języka polskiego w przestrzeni miejskiej).
  1. Programu Adaptacji Społecznej
    Uzupełnieniem działań będzie program skoncentrowany na wsparciu w obszarze zawodowym oraz prawnym i zawierał będzie komponenty:

a) adaptacji zawodowej poprzez warsztaty i szkolenia w obszarze budowania profilu zawodowego, indywidualnego coachingu, firmowego dress code oraz seminariów w obszarze praw i obowiązków cudzoziemców oraz indywidualne spotkania z coachem i doradcą zawodowym

b)  Adaptacji przedsiębiorczej, która przyjmie formę spotkań mentoringowych z ekspertami i praktykami biznesu lub przedsiębiorczości

Działania w ramach projektu partnerskiego będą realizowane również w Lublinie przez Europejski Dom Spotkań – Fundację „Nowy Staw”, która w projekcie pełni funkcję Lidera. Za szkolenia językowe będzie odpowiadać Fundacja „Ocalenie”.

Projekt potrwa od: 16 listopada 2015 r. do 15 września 2017 roku.

Koordynator projektu z ramienia Collegium Civitas
Edyta Kostrzewa
edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl
 tel. 22/656 71 36

Opiekun Adaptacji Kulturalnej
Maria Mechacka (Centrum Karier CC)
maria.mechacka@civitas.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).