„Międzynarodowe wyzwania – nowe szanse studiów społecznych” – projekt rozwoju Collegium Civitas

Udostępnij strone

 

„Międzynarodowe wyzwania
– nowe szanse studiów społecznych”
– projekt rozwoju Collegium Civitas

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

W ramach projektu uruchomione zostały trzy nowe,
atrakcyjne specjalizacje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

• Dyplomacja Publiczna – rekrutacja zakończona
• Międzynarodowa Współpraca Rozwojowa – rekrutacja zakończona
• Public Policy and Administration/Nowa Polityka Społeczna i Administracja Publiczna – rekrutacja zakończona

 Podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej CC

Jednym z celów projektu „Międzynarodowe wyzwania – nowe szanse studiów społecznych” jest podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej Collegium Civitas, wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia oraz lepsza organizacja procesu dydaktycznego. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, proponujemy wykładowcom Collegium Civitas bezpłatny udział w:

Profilowanych kursach języka angielskiego
Zajęcia przeprowadzane są w laboratoriach Empik School, w małych grupach o zróżnicowanym poziomie nauczania w zależności od stopnia zaawansowania języka. Lektorzy oraz native speakerzy koncentrują się na zagadnieniach academic writing oraz academic speaking.

Warsztatach z nowych metod i narzędzi nauczania w ramach dwóch ścieżek:
„Multimedia w nauczaniu” oraz „Metody interaktywne w dydaktyce”.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i potrzebom współczesnego rynku edukacji w ramach projektu realizujemy warsztaty z zakresu procesów komunikowania, współczesnych technik informacyjnych, technik informatycznych, prezentacji w procesie komunikowania, metod prezentacji oraz ich przygotowania i prowadzenia. Nowoczesne narzędzia i środki dydaktyczne ułatwiają studentom proces uczenia się i opanowania standardów wymagań, z kolei wykładowcom umożliwiają prowadzenie ciekawych, efektywnych i nowoczesnych zajęć.

a także:

Wizyty studyjne w uczelniach partnerskich
Przez cały okres trwania projektu (5 lat), corocznie wykładowcy Collegium Civitas mają możliwość wyjazdu na wizyty studyjne do uczelni partnerskich. Koszty wyjazdu są w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania
1. Wniosek o wizytę studyjną
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Zakres danych osobowych
4. Oświadczenie

Staże dla przedstawicieli młodej kadry
Projekt oferuje przedstawicielom młodej kadry (asystenci, adiunkci) wykładowców specjalizacji Dyplomacja Publiczna, Międzynarodowa Współpraca Rozwojowa oraz Public Policy and Administration możliwość wyjazdu na miesięczny staż. Celem wyjazdu jest podniesienie umiejętności dydaktycznych i wiedzy w dziedzinie tworzenia i prowadzenia programów studiów. Koszty wyjazdu są w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej.

BEZPŁATNE szkolenia, warsztaty i kursy dla społeczności pozaakademickiej 

Oprócz uruchomienia trzech nowych specjalizacji, w ramach projektu realizowane są cykle specjalistycznych kursów (szkoleń, warsztatów i seminariów w języku polskim i angielskim) dotyczące wybranych zagadnień z zakresu Dyplomacji Publicznej, Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej oraz Public Policy nad Administration/Nowej Polityki Społecznej i Administracji, ze szczególnym podkreśleniem perspektywy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Nowe programy skierowane są do nowych odbiorców Collegium Civitas i sprofilowane pod kątem kompetencji zawodowych niezbędnych dla pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli, instytucji publicznych i społecznych aktywnych na polu współpracy międzynarodowej, organizacji międzynarodowych, NGO, mediów, szkolnictwa, itp.

KONTAKT

Koordynatorka projektu
prof. Małgorzata Baran: malgorzata.baran@civitas.edu.pl

Asystentka
Edyta Kostrzewa: edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).