Collegium Juniora

Udostępnij strone

HARMONOGRAMY

W ramach realizacji programu pn. Moja Fabryka Przyszłości, zrealizowane zostaną zajęcia warsztatowe dla 132 uczniów klas 5-6, w wieku 11-12 lat.

Warsztaty realizowane w ramach Collegium Juniora (na podstawie Programu wypracowanego przez Radę Metodyczną) poruszą określone zagadnienia związane z edukacją architektoniczno-estetyczną i dziedzictwem kulturowym. Celem cyklu Moja Fabryka Przyszłości, będzie odkrycie i zapoznanie się jego uczestników z historią rodzinnego miasta/wsi, jego topografią, historią i tradycją, a następnie przeniesienie zebranych informacji na język sieci. Uczestnicy będą wchodzić w role wizjonera przyszłości i zaprojektują swoją małą Ojczyznę za 50 lat. Uczniowie pracując w grupach, opracują wirtualny przewodnik, wirtualne escape roomy oraz internetową grę miejską. Realizację warsztatów poprzedzi wstępna diagnoza rozwoju kompetencji.

Program Kształcenia obejmuje łącznie 54 godziny warsztatów tj. 9 dni x 6 godzin (1 godzina odpowiada 1 godzinie lekcyjnej, tj. 45 min.), w tym:

  • 4 dni  zajęć w Warszawie: w siedzibie Collegium Civitas (15 h) oraz w Instytucji Kultury (9 h),
  • 4 dni zajęć w siedzibie szkoły podstawowej (24 h),
  • 1 dzień  – Konferencja Dziecięca w CC – prezentacja projektów przygotowanych przez Uczniów w ramach realizacji Programów Kształcenia.

Na zakończenie udziału w Projekcie każdy uczeń otrzyma Dyplom ukończenia Collegium Młodych Talentów (warunkiem jego uzyskania jest obecność na min. 85% zajęć oraz wykonanie końcowego zadania), który zostanie wręczony na Konferencji.

Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu, w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Przewidywana liczba osób w grupie – 26-27 (uzależnione od liczebności klasy)

Liczba klas/edycji: 5

Projekt realizowany przy wsparciu Instytucji Kultury: