Collegium Kadeta

Udostępnij strone

HARMONOGRAMY

W ramach realizacji programu pn. Mała Redakcja, zrealizowane zostaną zajęcia warsztatowe dla 80 uczniów klas 3-4, w wieku 9-10 lat.

Realizacja zadania przebiegać będzie w oparciu o zapisy Programu wypracowanego przez Radę Metodyczną. Warsztatami zostaną objęci uczniowie klas 3 i 4 w roku szkolnym 2018/19. Realizacja warsztatów poprzedzona będzie wstępną diagnozą rozwoju kompetencji. Celem warsztatów jest wykreowanie pomysłu na klasową/szkolną gazetę od tytułu, zakresu tematycznego, poprzez tworzenie artykułów aż po oprawę graficzną i promocję, na dystrybucji i sprzedaży kończąc. Praca będzie przebiegała etapami, które będą weryfikowane przez zespół klasowy, który podejmie ostateczne decyzje dotyczące tytułu, profilu oraz sponsorów.

Program Kształcenia w ramach Collegium Kadeta obejmuje łącznie 54 godziny warsztatów, tj. 9 dni x 6 godzin (1 godzina odpowiada 1 godzinie lekcyjnej, tj. 45 min.), z których:

  • 4 dni zajęć w Warszawie: w siedzibie Collegium Civitas (15 h) oraz w Instytucji Kultury (9 h),
  • 4 dni zajęć w siedzibie szkoły podstawowej (24 h),
  • 1 dzień Konferencji Dziecięcej w CC – prezentacja projektów przygotowanych przez Uczniów w ramach realizacji Programów Kształcenia.

Na zakończenie udziału w Projekcie każdy uczeń otrzyma Dyplom ukończenia Collegium Młodych Talentów (wymagane obecności na poz. 85% oraz wykonanie projektu), który zostanie wręczony na Konferencji.

Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu, w godz. zajęć lekcyjnych, w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Przewidywana liczba osób w grupie –  20 (uzależnione od liczebności klasy)

Liczba klas/edycji: 4

Projekt realizowany przy wsparciu Instytucji Kultury: