Collegium Żaka

Udostępnij strone

 

HARMONOGRAMY

W ramach realizacji programu pn. Mój Idol – od Zeusa do Lorda Vadera, zrealizowane zostaną zajęcia warsztatowe dla 100 uczniów klas 1-2, w wieku 6/7-8 lat.

Tematem przewodnim warsztatów będzie Idol w różnorodnych tekstach kultury. Analiza tekstów pozwoli na zdobywanie wiedzy i wykształcenie umiejętności dokonywania własnych, małych i wielkich odkryć. Dzieci nauczą się wskazywać najistotniejsze kwestie w konkretnych zagadnieniach, dostrzegać procesy, które do nich doprowadziły i wyciągać wnioski. Dokonają odkrycia, że Idolem może być nie tylko postać, ale także przedmiot, zwierzę, czy siły natury. Podczas zajęć dzieci w formie plastycznej stworzą własnych bohaterów, zainspirowane postaciami, które poznają podczas kolejnych spotkań. Same zadecydują, kim będzie ich idol, jak zostanie przedstawiony i jaką techniką zostanie wykonana praca. Na zakończenie cyklu dzieci zaprezentują swoje dzieła w samodzielnie zaaranżowanej galerii muzealnej.

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany będzie do percepcji dzieci w wieku klas I i II. Zajęcia zakładać będą wykorzystanie powiązanych tematycznie zasobów kultury, odbędą się w formie warsztatów i multimediów, zawierać będą elementy zabawy i zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić ciągłą interakcję prowadzącego z grupą. Bazować będą na skojarzeniach i zasobach wiedzy, właściwych dla dzieci w wieku klas I-II. Program Kształcenia obejmuje łącznie 54 godziny warsztatów, tj. 9 dni x 6 godzin(1 godzina odpowiada 1 godzinie lekcyjnej, tj. 45 min.), w tym:

  • 4 dni zajęć w Warszawie: w siedzibie Collegium Civitas (15 h) oraz w Instytucji Kultury (9 h),
  • 4 dni zajęć w siedzibie szkoły podstawowej  (24 h),
  • 1 dzień Konferencja Dziecięca w CC – prezentacja projektów przygotowanych przez Uczniów w ramach realizacji Programów Kształcenia.

Na zakończenie udziału w Projekcie każdy uczeń otrzyma Dyplom ukończenia Collegium Młodych Talentów (wymagane obecności na poz. 85% oraz wykonanie Projektu), który zostanie wręczony na Konferencji.

Zajęcia będą się odbywały 2 razy w miesiącu, w godzinach zajęć lekcyjnych, w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Przewidywana liczba osób w grupie:  25 (uzależnione od liczebności klasy).

Liczba klas/edycji: 4

Projekt realizowany przy wsparciu Instytucji Kultury: