Zarządzanie i marketing

Udostępnij strone

Studia z zarządzania i marketingu otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy zatrudnienia. W sektorach związanych z biznesowym wykorzystaniem umiejętności miękkich poszukiwani są specjaliści na wszystkich szczeblach zawodowych. Przygotowujemy studentów do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów w takich dziedzinach jak: HR, PR, CSR, komunikacja i informacja. Uczymy podejmowania trafnych decyzji i przedsiębiorczości.

W programie m.in.:

  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • zarządzanie informacją i komunikacją w firmie,
  • nowe trendy marketingu w Internecie i komunikacja w social media,
  • marketing interaktywny,
  • Public Relations i reklama,
  • analityka danych, big data i kodowanie,
  • zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe.

Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania (w tym międzykulturowego), biznesu, planowania strategicznego oraz specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. prof. M. Baran, prof. A. Fornalczyk, prof. P. Ruszkowski, prof. K. Kasianiuk, dr inż. A. Szyran-Resiak, dr M. Vashchyk, dr W. Małota, dr M. Kraszewska, dr P. Kosiak, dr R. Pac, dr M. Szostak, mgr K. Błocka-Sowińska, mgr I. Szlaska. Wśród wykładowców i szefów specjalności znajdują się również trenerzy, specjaliści, praktycy reklamy, marketingu, brandingu i PR, zawodowo związani z agencjami reklamowymi, Public Relations oraz domami mediowymi, m.in. mgr Ewa Opach, mgr Ewa Duda-Maciejewska.

Programy studiów realizowane są w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) oraz Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.

 

 

Atuty:

 

Najnowocześniejszy program Zarządzania w Polsce

 

Certyfikat DIMAQ (Digital Marketing Qualification) – pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych

 

Zajęcia z praktykami zarządzania, biznesu, planowania strategicznego

 

Przygotowanie do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów HR, PR, CSR, komunikacji i informacji

 

Rekrutacja trwa!

 

STUDIA STACJONARNE

 


 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 


Kontakt:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa