Zarządzanie i marketing

Udostępnij strone

Studia z zarządzania i marketingu otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy zatrudnienia. W sektorach związanych z biznesowym wykorzystaniem umiejętności miękkich poszukiwani są specjaliści na wszystkich szczeblach zawodowych. Przygotowujemy studentów do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów w takich dziedzinach jak: HR, PR, CSR, komunikacja i informacja. Uczymy podejmowania trafnych decyzji i przedsiębiorczości.

W programie m.in.:

  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • zarządzanie informacją i komunikacją w firmie,
  • nowe trendy marketingu w Internecie i komunikacja w social media,
  • marketing interaktywny,
  • Public Relations i reklama,
  • analityka danych, big data i kodowanie,
  • zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe.

Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania (w tym międzykulturowego), biznesu, planowania strategicznego oraz specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. prof. M. Baran, prof. A. Fornalczyk, prof. P. Ruszkowski, prof. K. Kasianiuk, dr M. Vashchyk, dr W. Małota, dr M. Kraszewska, dr P. Kosiak, dr R. Pac, dr M. Szostak, mgr K. Błocka-Sowińska, mgr I. Szlaska. Wśród wykładowców i szefów specjalności znajdują się również trenerzy, specjaliści, praktycy reklamy, marketingu, brandingu i PR, zawodowo związani z agencjami reklamowymi, Public Relations oraz domami mediowymi, m.in. mgr Ewa Opach, mgr Ewa Duda-Maciejewska.

Programy studiów realizowane są w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) oraz Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.

 

 

Atuty:

 

Najnowocześniejszy program Zarządzania w Polsce

 

Certyfikat DIMAQ (Digital Marketing Qualification) – pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych

 

Zajęcia z praktykami zarządzania, biznesu, planowania strategicznego

 

Przygotowanie do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów HR, PR, CSR, komunikacji i informacji

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

STUDIA STACJONARNE

 

I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

DWUJĘZYCZNE

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

PO ANGIELSKU

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

DWUJĘZYCZNE

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

PO ANGIELSKU

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 


 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

I STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

II STOPNIA

W JĘZYKU POLSKIM

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 

PODYPLOMOWE – UWAGA! trwa jeszcze rekrutacja na studia rozpoczynające się w marcu 2024 r.!


 


Kontakt:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).