Zarządzanie i marketing

Udostępnij strone

Studia z zarządzania i marketingu otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy zatrudnienia. W sektorach związanych z biznesowym wykorzystaniem umiejętności miękkich poszukiwani są specjaliści na wszystkich szczeblach zawodowych. Przygotowujemy studentów do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów w takich dziedzinach jak: HR, PR, CSR, komunikacja i informacja. Uczymy podejmowania trafnych decyzji i przedsiębiorczości.

W programie m.in.:

  • zarządzanie strategiczne,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim,
  • zarządzanie informacją i komunikacją w firmie,
  • nowe trendy marketingu w Internecie i komunikacja w social media,
  • marketing interaktywny,
  • Public Relations i reklama,
  • analityka danych, big data i kodowanie,
  • zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe.

Zajęcia prowadzą praktycy zarządzania (w tym międzykulturowego), biznesu, planowania strategicznego oraz specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. prof. M. Baran, prof. A. Fornalczyk, prof. P. Ruszkowski, prof. K. Kasianiuk, dr M. Vashchyk, dr W. Małota, dr M. Kraszewska, dr P. Kosiak, dr R. Pac, dr M. Szostak, mgr K. Błocka-Sowińska, mgr I. Szlaska. Wśród wykładowców i szefów specjalności znajdują się również trenerzy, specjaliści, praktycy reklamy, marketingu, brandingu i PR, zawodowo związani z agencjami reklamowymi, Public Relations oraz domami mediowymi, m.in. mgr Ewa Opach, mgr Ewa Duda-Maciejewska.

Programy studiów realizowane są w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska) oraz Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.

 

 

Atuty:

 

Najnowocześniejszy program Zarządzania w Polsce

 

Certyfikat DIMAQ (Digital Marketing Qualification) – pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych

 

Zajęcia z praktykami zarządzania, biznesu, planowania strategicznego

 

Przygotowanie do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy oraz specjalistów HR, PR, CSR, komunikacji i informacji

 

TRWA REKRUTACJA ZIMOWA!
ZACZNIJ STUDIA OD MARCA 2024!

 

STUDIA STACJONARNE

 


 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

PODYPLOMOWE – UWAGA! trwa jeszcze rekrutacja na studia rozpoczynające się na jesieni 2023 r.!


 


Kontakt:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa