BIERNACKA Maja, dr

Udostępnij strone

Socjolog (doktorat ISP PAN 2006) i tłumacz (ILS UW 2002), pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku i wykłada w Collegium Civitas od 2007 roku. Główne sfery zainteresowań badawczych z jednej strony związane są z socjologią organizacji i zachowaniami w organizacji, z drugiej strony z szeroko rozumianą socjologią wielokulturowości, w tym zwłaszcza kwestią współistnienia kultur, ksenofobią, dyskryminacją i rasizmem. Autorka książek: „Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009 (nagroda Rektora UwB 2011) oraz „Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2012 (nagroda Rektora UwB 2013), a także licznych artykułów. Wykłada w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Prowadziła wykłady gościnne na Uniwersytecie Minho, Portugalia (w 2010 i 2012 roku), Uniwersytecie Publicznym Nawarry, Hiszpania (w 2010 roku), Uniwersytecie w Kadyksie, Hiszpania (w 2012 roku), a także Uniwersytecie w Alicante, Hiszpania (w 2012, 2013, 2014 i 2015 roku). Wieloletni lektor języka angielskiego (język ogólny i języki specjalistyczne). Akredytowany egzaminator języka angielskiego (Pearson 2006) i licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych (UKFiT 3/1992). W wolnym czasie uprawia narciarstwo alpejskie, słucha bossa novy i podróżuje.