DIEM Tadeusz, dr inż., b. amb.

Udostępnij strone

Dyplomata i polityk. Członek Rady Programowej Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas.

Specjalista w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Były wiceminister obrony narodowej do spraw polityki obronnej. Pełnił także funkcję wiceministra ds. edukacji. W latach 1992-1997 był ambasadorem RP w Ottawie, a w latach 2001-2005 kierował pracami polskiej placówki dyplomatycznej w Belgradzie.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych i oryginalnych patentów.

W 2011roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.