HAGEMEJER Krzysztof, dr

Udostępnij strone

Ekonomista, specjalizujący się w analizach ekonomicznych uwarunkowań polityki społecznej, problemach zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach globalizacji, międzynarodowych standardach pracy, społecznej odpowiedzialności businessu i dialogu społecznym. Profesor w Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, W latach 2014-2015, ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. Od 1993 do 2014 roku pracował w Międzynarodowej Organizacji Pracy, między innymi jako członek zespołu, przygotowującego przyjęcie w 2012 roku przez Międzynarodową Konferencję Pracy Zalecenia nr 202 dotyczącego krajowych minimalnych podstaw zabezpieczenia społecznego. Do 2013 adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 1991-1993 doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  W latach 1980-1991 doradca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Poza Collegium Civitas i Hochschule Bonn-Rhein-Sigg wykłada także na Uniwersytecie w Maastricht. Autor ponad pięćdziesięciu książek i artykułów dotyczących ekonomicznych i finansowych uwarunkowań polityki społecznej w Europie i krajach rozwijających się. W wolnych chwilach słucha muzyki klasycznej i jazzu, lubi dobre jedzenie i dobre wina.