KACPERSKI Kamil, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Dysertację doktorską, z wyróżnieniem Rady Wydziału, obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r. Tytuł magistra w dziedzinie nauk politycznych uzyskał również na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 1999 r. Studia te ukończył z nagrodą Dziekana Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1998-2001 asystent posła na Sejm RP Romana Jagielińskiego (bez afiliacji partyjnej), a następnie od 2001 do 2005 r.  asystent wicemarszałka Sejmu RP Tomasza Nałęcza (bez afiliacji partyjnej). W latach 1999-2001 asystent w Katedrze Marketingu Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W latach 1999-2005 doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2009 adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, pracownik naukowy na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, trener w Programie Strategic Economic Needs and Security Exercise oraz tutor w Programie Stypendialnym Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP. W latach 2009-2014 adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 2013-2014 ekspert w ramach Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego. Od 2017 r. członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych. W 2018 r. włączony w skład zespołu wykładowców prowadzących zajęcia dla słuchaczy Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku w Warszawie. Autor wielu książek i artykułów naukowych.