KALISZ David E., dr

Udostępnij strone

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Stopień naukowy uzyskał w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dwa tytuły magistra ekonomii (oba summa cum laude), a także ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Lotnictwem w Instytucie Lotnictwa i Obrony Powietrznej, Akademii Obrony Narodowej.

Autor licznych artykułów naukowych w zakresie strategii, dysertacja w dziedzinie mediów elektronicznych.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z ekonomii, strategii i zarządzania projektami, także na studiach MBA we współpracy z uczelniami zagranicznymi, m.in. Institute of Management Technology (Indie) i Tiffin University (USA). Naukowo, sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnością International Business w Collegium Civitas. Od 2011 do 2016 związany z TVP SA.