KARPIŃSKI Zbigniew, dr

Udostępnij strone

socjolog z wykształcenia, zawodu i zamiłowania. Od 2003 r. związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, najpierw jako doktorant w Szkole Nauk Społecznych (w latach 2003 – 2008), a następnie jako adiunkt w Zespole Badania Struktury Społecznej (kierowanym przez prof. Henryka Domańskiego). W Collegium Civitas od 2006 r., prowadzi głównie przedmioty metodologiczne i statystyczne. W pracy naukowej podejmuje zagadnienia związane ze strukturalnymi źródłami relacji międzygrupowych, kooperacją i zaufaniem w warunkach nierówności statusu, dyskryminacją oraz potocznymi ocenami nierówności społecznych. Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego (w 2003 r.) Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz konkursu „Zostańcie z nami!” tygodnika Polityka (w 2010 r.). Autor i współautor kilkunastu artykułów publikowanych w polskich i amerykańskich czasopismach socjologicznych. W czasie wolnym od pracy zajmuje się z grubsza tym samym, co inni mieszkańcy Polski odpowiadający tym samym kryteriom społeczno-demograficznym, przede wszystkim jednak czyta i ogląda kryminały.