KOSIELIŃSKI Sławomir

Udostępnij strone

Historyk, publicysta, Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

Prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro.

Specjalizuje się w tematyce zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, zamówień publicznych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight. Działa na rzecz pozyskiwania społecznej akceptacji na rzecz dronów, robotów i badań kosmicznych.

W 2008 roku współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne. W latach 2009-2010 uczestniczył
w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”.
W 2013 r. w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i jej Akademią Wójta napisał książkę „Energia w gminie. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”.

Prowadzi badania rynku systemów bezzałogowych, których wyniki opublikowano w raportach „Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży” (2015), „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci” (2017) oraz „Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka” (2018). Jako specjalista w tej dziedzinie, współpracuje z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Państwowego Instytutu Badawczego.

Jest pomysłodawcą i organizatorem m.in. dziewięciu konferencji „Wolność i bezpieczeństwo”
(2004- 2012), siedmiu konferencji „Państwo w mikro- i makroskali” (2005-2011), siedmiu Forów Usług Szerokopasmowych (2004-2010), konferencji „Pięć żywiołów” (2013-2018), Zjazdów Menedżerów
ds. bezpieczeństwa ZAMEK (2013-2018).

Współtwórca Parady Robotów – Droniady, poligonu bezzałogowych statków powietrznych i robotów oraz konkursu dla zespołów akademickich (2014-2018), wcześniej zaś pięciu pokazów, treningów i manewrów z zakresu zarządzania kryzysowego (2009-2013). Popularyzator zastosowań nauki i techniki, w tym pokazów naukowo-technologicznych w ramach Święta Województwa Lubuskiego
(od 2015).

Współautor raportów Fundacji Instytut Mikromakro o robotyzacji: „Człowiek – maszyna
–bezpieczeństwo” (2013) oraz „Roboty w przestrzeni publicznej” (2014). Publikuje w tygodnikach „Polityka” i „Computerworld”.