KOSMALA-KOZŁOWSKA Marta, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2011). Od 2012 wykładowca CC w ramach programu Asian Studies. Stypendystka programu Erasmus-Mundus Lot 14 dla naukowców na Fudan University w Szanghaju (2010). Pracowała na stanowisku asystenta w Centrum Badań Azji i Pacyfiku ISP PAN (2010-2011). Absolwentka studiów magisterskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2000-2005) i doktoranckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (2005-2009) Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca na specjalizacji wschodnioazjatyckiej studiów magisterskich w ISM UW (2011-2012). Autorka licznych artykułów i recenzji po polsku i angielsku. Jej zainteresowania badawcze to: teoria i praktyka dyskursu międzycywilizacyjnego, negocjacje międzynarodowe i międzykulturowe, psychologia społeczna i międzykulturowa, demokracje liberalne a nieliberalne, prawa człowieka i bezpieczeństwo ludzkie (human security) w Azji Wschodniej,systemy filozoficzne, etyczne, społeczne, polityczne i prawne państw Azji Wschodniej, stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej, polityki USA, UE, Australii, Kanady, Japonii, Chin i ASEAN w dziedzinie praw człowieka.