MAKOWSKI Grzegorz, dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog, dyrektor Programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji im. Stefana Batorego. Specjalizuje się w socjologii problemów społecznych, zagadnieniach dotyczących sytuacji i przemian społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego, jak również w problematyce kultury konsumpcyjnej. Absolwent, doktorant i pracownik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat nagrody im. Floriana Znanieckiego 1 stopnia, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepszą pracę magisterską. Od wielu lat związany zawodowo ze środowiskiem organizacji pozarządowych (m.in. jako ekspert i kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych). Współpracował również z firmami badań rynkowych (m.in. SMG/KRC A MillwardBrown Company, ARC Rynek i Opinia, CBOS). Autor wielu publikacji naukowych, raportów i tekstów publicystycznych.