MALIK Radosław, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert z zakresu usług biznesowych, offshoringu, korporacji transnarodowych, polityki gospodarczej państwa, wystąpień publicznych. Wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w ekonomii międzynarodowej.

Naukowo zajmuje się offshoringiem i outsourcingiem, centrami usług biznesowych (SSC, BPO, R&D), umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw, przemianami rynku pracy, studiami nad przyszłością (ang. future studies), megatrendami, innowacjami w usługach, rozwojem nowych usług.

Od 2017 r. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych SGH w Warszawie, Laureat stypendium im. Bekkera w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2019), Dekaban Liddle Fellowship w Adam Smith Business School na Uniwersytecie w Glasgow (2018).

Autor publikacji: Dzikowska, M., & Malik, R. (2020), Determinants of relocation mode choice: effect of resource endowment, competitive intensity and activity character. European Journal of International Management; Malik, R., & Janowska, A. A. (2019). The next 100 years–applying megatrends to analyze the future of the Polish economy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 57, 2019, s. 119-131; Malik, R. (2018). Key location factors and the evolution of motives for business service offshoring to Poland. Journal of Economics & Management, 31, s. 119-132; Malik, R., & Janowska, A. A. (2018). Megatrends and Their Use in Economic Analyses of Contemporary Challenges in The World Economy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 523, s. 209-221; Malik, R. (2017). Lokalizacja w offshoringu usług, CeDeWu. Warszawa.