NAGEL Wojciech, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji GPW oraz przewodniczącego Kapituły Nagrody Prezesa GPW na najlepsze prace naukowe. Jest przewodniczącym Komitetu Strategii RN TGE S.A. W latach 2013-2016, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego GPW, w okresie 2014-2016, Compliance Officer GPW. W latach 2016-2018 prezes Rady Giełdy. Inicjator i honorowy przewodniczący Komitetu Doradczego GPW ds. Compliance.

Związany z rynkiem kapitałowym od 1996 r., jako m.in. członek zarządów i rad nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego. W latach 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF, 2010-2012 wiceprezes zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, 2012-2013 prezes IGTE. Uczestnik dialogu społecznego, wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Primus In Agenda”. Odbył staż rządu japońskiego (JICA) w zakresie Business Management, jest absolwentem kursu certyfikującego Approved Compliance Officer (ACO) w CIC Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (2014).