PURSKI Jacek

Udostępnij strone

Politolog, ekspert z zakresu radykalizacji, ekstremizmu, terroryzmu, rasizmu, neofaszyzmu przemocy politycznej, NGO. Wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w przeciwdziałaniu i prewencji radykalizacji, dyskryminacji, innowacjach społecznych, bezpieczeństwie, prawach człowieka, działalności społecznej.

Naukowo zajmuje się problemem radykalizacji prowadzącej przez przemocowy ekstremizm do terroryzmu. Badawczo zainteresowany problemami prewencji i przeciwdziałania radykalizacji oraz poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań o charakterze systemowym.

Od 2017 członek Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych, która wyszukuje i zrzesza ludzi wprowadzających nowe i niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Od 2016 Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, fundacji zajmującej się edukacją dla bezpieczeństwa, przeciwdziałaniem radykalizacji oraz szkoleniami antyterrorystycznymi m.in. z udziałem żołnierzy J.W. GROM. Menadżer zespołów muzycznych oraz koordynator organizacyjny ds. koncertów Oficyna Wydawnicza „Open Sources” (2008-2010), przedstawiciel międzynarodowej sieci Football Against Racism in Europe -współpraca z FIFA i UEFA (VI-VII 2006, VI 2008 oraz VI 2012). Doradca i ekspert w dziedzinie przeciwdziałania rasizmowi, Polski Związek Piłki Nożnej (2004-2014), pracownik jednej z wiodących polskich organizacji pozarządowych – Stowarzyszeniu „Nigdy Więcej” (2001-2015). Koordynator Do One Brave Thing, EU, 2019, Champions, EU,2019, Precobias, EU, 2020.

Autor publikacji: Innowacje społeczne. Od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji. Redakcja naukowa: Anna Olejniczuk-Merta, Mirosław Miller, Warszawa 2020, SBN: 978-83-64928-12-3, Wydawnictwo Key Text, Rozdział 6 (Jacek Purski) Innowacje społeczne a bezpieczeństwo społeczeństwa.