RUTKOWSKI Maciej

Udostępnij strone

Project Manager oraz ekspert w obszarze Data & Business Intelligence, wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w analizie danych, Data Science, Machine Learning oraz optymalizacji procesów biznesowych w oparciu o dane (process mining).

Na przestrzeni ostatnich lat brał udział w kilkudziesięciu projektach szeroko rozumianej analityki danych, korzystając ze zróżnicowanych narzędzi i środowisk analitycznych takich jak: Microsoft Azure, Power BI, PowerApps, QlikSense, QlikView, Tableau, T-SQL, MS Excel, VBA, Stata, SAS, R oraz Python.

Uczestnik Projektu blended-learningowego współfinansowanego ze środków UE w obszarze wykorzystania MS Excel oraz środowiska R.