SAROTA Angelina, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk prawnych. Ekspertka z zakresu prawa cywilnego i handlowego, korporacji międzynarodowych i spółek publicznych z udziałem Skarbu Państwa, zarządzania w korporacji międzynarodowej, transformacji energetycznej, politycznej energetycznej państwa, ograniczeń regulacyjnych w sektorach regulowanych, administracji publicznej i jej roli w życiu obywateli, służby cywilnej. Wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w prawie i zarządzaniu.

Naukowo zajmuje się zarządzaniem i motywowaniem pracowników, działalnością sektorów regulowanych: energetyką, pośrednictwem ubezpieczeniowym, służbą cywilną.

Od 2019 r. Senior Counsel Central and Eastern Europe Aon Polska Spółka z o.o., Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN Orlen SA (2008-2018); Wiceprezes Zarządu PGE EJ 1 (2014 – 2016); Dyrektor Departamentu Prawnego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2005-2014). Uczestniczka Projektu twinningowego polsko – brytyjskiego na Ukrainie – Budowa służby cywilnej 2012.

Autorka publikacji: Współczesne przewartościowania w systemie służby cywilnej [w:] Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany, red. naukowa Zbigniew Cieślak  INP PAN (2019); Energetyka jądrowa w Polsce [w:] Kontrola Państwowa 4/2018 (2018); Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej – rynek gazu i energii elektrycznej w Polsce [w:] Kontrola Państwowa 1/2018 (2018); Recenzja Komentarza do Ustawy o kontroli w administracji rządowej autorstwa T. Bolek i M. Dobruk Wolters Kluwer; Granice dostępności informacji publicznej w Konstytucji RP i ustawie [w:] Kontrola Państwowa 6/2012 (2012); Jednostki organizacyjne administracji centralnej objęte zakresem działania służby cywilnej [w:] Kontrola Państwowa 2/2012 (2012).