SOBKÓW Witold, b. amb.

Udostępnij strone

Językoznawca, politolog. Ekspert z zakresu polityki zagranicznej, wykładowca akademicki.

Zajmuje się opracowaniami analitycznymi, recenzjami książek, rozdziałami w książkach dot. stosunków międzynarodowych.

Od 1991 r. obejmował stanowiska: Wicedyrektora Departamentu Europy; Ministra Pełnomocnego/ Zastępcy Kierownika Placówki – Londyn; Dyrektora (koordynatora) Departamentu Krajów Pozaeuropejskich i Systemu Narodów Zjednoczonych; Ambasadora RP w Irlandii; Podsekretarza Stanu (ds. Europejskich); Dyrektora Politycznego (WPZiB UE); Stałego Przedstawiciela RP przy ONZ w Nowym Jorku; Ambasadora RP w Londynie; Dyrektora Departamentu Azji (urzędnik służby cywilnej). W latach 1984- 991 był Wykładowcą na UW, Katedra Neofilologii.

Otrzymał Konstantyniański Order Św. Jerzego z Gwiazdą; Komandoria Orderu Konstantyniańskiego; Order Św. Maurycego i Łazarza; Order Zasługi Zakonu Maltańskiego – Wielki Krzyż z Gwiazdą; Złoty Medal MON „Za zasługi dla obronności kraju”; Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej; Medal Benemeriti de Opere Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II; Złotą Odznakę Stowarzyszenia Techników Polskich w WB; Złotą Odznakę Polskiej Macierzy Szkolnej w WB; Złoty Medal Zasługi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Zdobywca wyróżnień Grassroot Diplomat 2016 (Londyn) w kategorii Social Driver; Nagrody MSZ: Ambasador roku – za osiągnięcia w dyplomacji publicznej i komunikacji medialnej, 2015. Stypendysta: Siena – Scuola Superiore, Perugia – Universita’ per Stranieri, Wenecja – Fondazione G. Cini; Stanford University – Hoover Institution (Diplomatic Program); Harvard – JFK School of Government – Executive Education (National and International Security).

Autor publikacji Globalny terroryzm wyzwaniem XXI wieku, w: Dokąd zmierza świat? – Adam Daniel Rotfeld (red.), 2008, ISBN: 978-83-89607-37-9; Psycholinguistic approaches to linguistic theories, Wyd. UW, Warszawa 1988; La Realizzazione delle tecniche di lettura al livello medio-superiore, Wyd. UW, Warszawa 1988; Współczesny Sudan: polityka islamska, PISM, Warszawa 1998. Autor artykułów Promocja Unii Europejskiej w RP w “Unia & Polska” (lipiec 2001r.); Historia, Polityka, Dyplomacja – Blogosfera MSZ, Wydawnictwa Sejmowe, 2014; “Stosunki polsko-brytyjskie po 1989 r.” (wydawnictwo ASCON).