ŚWIETNICKI Łukasz, mgr

Udostępnij strone

Ekspert z zakresu polityki UE wobec państw Azji Południowej, Południowo-Wschodniej oraz Wschodniej, polityki zagranicznej: Chin, Korei, Japonii oraz Inicjatywy Pasa i Szlaku; wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w naukach o polityce.

Zajmuje się strategią azjatycką Unii Europejskiej oraz specyfiką geoekonomiczną i geopolityczną państw azjatyckich jako specyficznych aktorów relacji międzynarodowych. Koncentruje się również na wewnętrznych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych oraz kulturowych poszczególnych państw azjatyckich.

Stypendysta „The Belt and Road Initiative” Chińskiej Republiki Ludowej; członek zespołu badawczego, grant IEEM AR – The Institute of European Studies of Macau, „Cooperation between the PRC and Eastern Europe under 16+1 formula as a mean to successful realization of strategic vision of the PRC foreign policy – the New Silk Road”(2017/2018); kierownik projektu badawczego „Nowy Jedwabny Szlak – wpływ geopolityczny na Unię Europejską, Bałkany i Azję Centralną”, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (2016/2017); kierownik projektu badawczego „Zrozumieć Chiny: Inicjatywa Pasa i Szlaku przez pryzmat chińskiego oddziaływania w krajach Azji i Afryki”, Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych (2018/2019).

Autor publikacji: „Strategiczne Partnerstwo Republiki Federalnej Niemiec z Chińską Republiką Ludową a Unia Europejska, „Studia Politica Germanica”, 2013/1(2); Inicjatywa pasa i szlaku jako instrument wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego ChRL, „Polityka i Społeczeństwo”, 2018/1(16).