SZYMAŃSKI Sebastian

Udostępnij strone

Filozof, ekspert z zakresu etycznych aspektów technologii, etyki AI, roboetyki, społecznych konsekwencji technologii. Wykładowca akademicki.

Naukowo zajmuje się etycznymi aspektami technologii, w szczególności nowych inteligentnych technologii oraz społecznymi skutkami ich upowszechnienia.

Od 2019 r. członek Rady Programowej w Wirtualnej Katedrze Etyki i Prawa AI; członek Interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Etyki Nastawionej na Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego;  członek Centrum Badania Ryzyk Systemowych Uniwersytetu Warszawskiego; członek Rady ds. Cyfryzacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Przewodniczący grupy etyczno-prawnej w zespole eksperckim przygotowującym założenia do polskiej strategii AI w Ministerstwie Cyfryzacji (2018). Od 2016 adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.  Asystent badawczy w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (2012–2015).