WOSIEK Roman

Udostępnij strone

Ekonomista, matematyk, wykładowca akademicki.

Naukowo zajmuje się ekonomią międzynarodową, w tym: konkurencyjnością międzynarodową gospodarek – czynnikami i uwarunkowaniami, usługami w gospodarce światowej, innowacjami i procesami innowacyjnymi w usługach oraz ich efektami ekonomicznymi.

Ekspert w NCBiR – recenzent wniosków w zakresie naukowo-biznesowym i technologicznym oraz w CKE – odpowiedzialny za egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Od 2018 r. Koordynator Zespołu Centralnego Egzaminu Maturalnego z Matematyki w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; nauczyciel akademicki  w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (od 2014); nauczyciel dyplomowany (matematyka, fizyka) w I LO im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim (2004-2014); ekspert ds. rozwoju edukacji  w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (2013-2014); Prodziekan Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu (2013-2014).

Nagrodzony Nagrodą Dyrektora CKE (2018, 2019), Nagrodą Rektora SGH (2018), Nagrodą Rektora WSH (2014), Nagrodą Dyrektora LO (2005, 2007-2009, 2010, 2012-2013).

Autor publikacji: Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2019; Globalizacja współcześnie. Komponenty i cechy charakterystyczne (red. naukowa z A. Janowską i R. Malik), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018; Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa. (red. naukowa z A. Janowską i R. Malik, A. Domańska), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018; Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 2(30)/2017, (red. naukowa) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 3(31)/2017, (red. naukowa) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017; Finanse publiczne w Polsce. Teoria i praktyka, (red. naukowa z A. Kunert-Diallo) Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2014; Terroryzm i zagrożenia współczesnego świata,  (red. naukowa z A. Kunert-Diallo) Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2014.