ZAGÓRSKI Bogusław R., dr

Udostępnij strone

Arabista i islamista, wykładowca Collegium Civitas. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących religii, historii, problematyki społecznej i politycznej świata muzułmańskiego.

Dyrektor Instytutu Ibn Chalduna, prezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej. Należy również do International Organization for Unification of Terminological Neologisms, Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu, UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical names) oraz Library of Arabic Linguistics w Londynie.

Stypendysta Uniwersytetu Orańskiego w Algierii, Instytutu Burgiby w Tunisie, Ecole Pratique des Hautes Etudes i Sorbonne Nouvelle w Paryżu oraz Wyższej Szkoły Dziennikarstwa w Arhus.

Ekspert w dziedzinie kartografii i nazewnictwa geograficznego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, historii kartografii, geografii historycznej i toponomastyki świata muzułmańskiego. Autor polskiego systemu transkrypcji języków arabskiego, perskiego i urdu.

Redaktor czasopism poświęconych starożytnym cywilizacjom i edukacji językowej. Autor ponad 150 publikacji naukowych.