ZYGMUNTOWICZ Andrzej

Udostępnij strone

Fotografik, członek Agencji Reporter, organizator życia fotograficznego b. prezes Związku Polskich Artystów Fotografików (1991-1994) i Fundacji Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej (1993-2004), od 2005 przewodniczący Rady Artystycznej ZPAF, autor kilkunastu wystaw indywidualnych i uczestnik ponad dwustu wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Zilustrował kilka tysięcy artykułów i ponad sto książek. Zajmuje się także teorią fotografii, zarówno jej historią jak i analizą najnowszych tendencji w fotografii i nowych mediach.