KOZŁOWSKI Maciej, dr, b. amb.

Udostępnij strone

Historyk, pisarz, dziennikarz, dyplomata. Wykładowca w Collegium Civitas.

W 1990 podjął pracę w dyplomacji, obejmując stanowisko radcy-ministra pełnomocnego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. W latach 1993–1994 pełnił tam obowiązki chargé d’affaires. Następnie przeszedł do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie kierował pracami departamentu Ameryki Północnej i Południowej. W latach 1999-2003 pełnił funkcję ambasadora RP w Tel Awiwie. Po powrocie do kraju pełnił obowiązki zastępcy dyrektora departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ.

Były członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, w ramach którego koordynował prace nad raportem o rozszerzeniu NATO. Działał także w ramach fundacji Forum Dialogu Między Narodami.

Autor wielu artykułów i książek takich „Duchy polskie” (1983), „Krajobrazy przed bitwą” (1985), „Almanach piękności” (1988), „Między Sanem a Zbruczem” (1990), „Poland – The Story” (2003), „Sprawa premiera Leona Kozłowskiego. Zdrajca czy ofiara” (2005), „Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim” (2006), „Naród Wybrany – Cracovia Pany” (2015).

Laureat Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Nagrody Polityki.