KRASNY Wiesław

Udostępnij strone

Od 12 lat specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Ekspert ds. ochrony danych osobowych Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (wcześniej ABI) oraz Koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w Warszawie. Od ponad 20 lat związany zawodowo ze środowiskiem ubezpieczeniowym.

Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego i wiodącego normy ISO 27001 oraz doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu systemów bezpieczeństwa informacyjnego w szeregu przedsiębiorstw, a także instytucjach sektora publicznego.

Jest autorem programów szkoleniowych oraz trenerem i wykładowcą kilku uczelni wyższych z zakresu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych. Działalnością dydaktyczną zajmuje się od ponad 30 lat (ukończone pedagogiczne studia podyplomowe). Od chwili uchwalenia unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) przeprowadził kilkadziesiąt sesji szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów wdrożenia tych przepisów oraz utrzymywania systemów bezpieczeństwa informacji.